Terviseedendajad taunivad avalikus kohas alkoholi joomise lubamist

 (57)
ALKOHOLI TARVITAMINE AVALIKUS KOHAS
Alkoholi ei või juua lasteaedade, koolide, noortelaagrite, haiglate läheduses.Foto: Arno Mikkor

Eesti Tubaka ja Alkoholikahjude Vähendamise Koda (ETAK) taunib avalikus kohas alkoholi joomise lubamist ning leiab, et noortele ei tohi anda sõnumit, et alkoholi tarvitamine on meie ühiskonnas sallitav ja normaalne.

"Alles mõne nädala eest vestlesime sel teemal minister Urmas Kruusega, kes pidas kõige tähtsamaks just noortele hea eeskuju andmist," ütles ETAK-i juhatuse liige Andrus Lipand. "Nüüd siis näevad lapsed neid „häid“ eeskujusid nii tänaval kui pargis."

Hiljuti valitsuses heakskiidetud alkoholi rohelises raamatus seisab, et Eesti ühiskonnas on probleem ühiskonna soosiv suhtumine alkoholitarvitamisse ning riik peaks võtma liidrirolli suhtumise muutmises.

Lipandi sõnul on tegelikkus vastupidine – seadusemuudatuse, millega lubatakse avalikes kohtades, laste ja noorte silma all alkoholi juua, algatas valitsus.

Lipandi sõnul põrkuvad tervisespetsialistide, arstide, lastekaitsjate ettepanekud piirata alkoholireklaami ja -müüki, sageli poliitikute vastuseisule, kes väidavad, et piirangud noori alkoholist eemale ei hoia ja paremini mõjutab täiskasvanute eeskuju ning ühiskonna hoiak.

Alkoholi kasutamise lubamine avalikes paikades toob endaga kaasa suurenenud alkoholi kasutamise just noorte hulgas, traumade ja teiste terviserikete esinemissageduse tõusu, tervishoiu- ja sotsiaalkulutuste ja õigusrikkumiste kasvu ning alkoholist johtuva suremusnäitajate tõusu.

Seotud lood:

Koja nimel küsis Lipand, kas valitsuse ja riigikogu liikmed on valmis isiklikult võtma vastutuse seadusemuudatusest tulenevate kahjude eest ja need hüvitama?

Korrakaitseseaduse eelnõu jõustumisel on 1. juulist lubatud avalikus kohas alkoholi tarbida, kuid sellel on mitu piirangut. Juua ei või lasteaedade, koolide, noortelaagrite, haiglate läheduses. Kohalikele omavalitsustele jääb õigus keelata alkoholi tarbimine mänguväljakutel ja terviseradadel. Kuigi rohkem piiranguid otseselt pole, näeb eelnõu ette, et avalikus kohas tarbitakse alkoholi teisi inimesi mitte häirides.

ETAK-i peamiseks eesmärgiks on alkoholi ja tubaka tarvitamise vähendamine laste ja noorte seas ning poliitika, mis loob alaealistele tingimused, kus on kergem teha tervislikke valikuid.

ETAK-i võrgustiku liikmesorganisatsioonid on Eesti Arstide Liit, Eesti Karskusliit AVE, Eesti Kopsuliit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Vähiliit, Eesti Lastekaitse Liit, MTÜ Salutare, MTÜ Tubakavaba Eesti.