Terviseamet ja sotsiaalminister Viktor Vassiljevi abikaasa tegevuses huvide konflikti ei näe

 (33)
Lisatud sotsiaalministri kommentaar kell 15.42
Riigikogu liige Viktor Vassiljev ja proua Jelena Tomasova
Riigikogu liige Viktor Vassiljev ja proua Jelena TomasovaFoto: Karin Kaljuläte

Eesti Ekspress kirjutas täna, kuidas keskerakondlasest Viktor Vassiljevi abikaasale ja terviseameti peadirektori asetäitjale Jelena Tomasovale kuulub õendusabi firma. Terviseamet selles probleemi ei näe.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul on ettevõtlusega tegelemine riigiametnikule lubatud juhul, kui see ei lähe vastuollu teenistusülesannetega ja ta on oma tegevusest tööandjat korrektselt teavitanud.

"Jelena Tomasova kui peadirektori asetäitja vastutusvaldkonda kuuluvad nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis ning kemikaaliohutus. Tegevuslubade väljastamine ja tervishoiuteenuse osutajate üle järelevalve tegemine tema pädevusse ei kuulu," ütles Jürilo, kelle sõnul saabki õendusabi- ja koolitervishoiuteenust pakkuva TNP Konsultatsioonid OÜ omaniku huvide konflikt tekkida just tegevuslubade ja tervishoiuteenuste järelevalve osas.

"Terviseamet võtab huvide konflikti tekkimise võimalust väga tõsiselt ning kõik meie teenistujad on kohustatud enda kõrvaltegevustest teada andma. Jelena Tomasova on seda ka teinud. Juhul, kui teenistuja kõrvaltegevus peaks mingil hetkel hakkama segama tema põhitööd, tuleb tal ettevõtja rollist loobuda."

Keskerakonda kuuluv sotsiaalminister Tanel Kiik ütles juhtumi kommentaariks, et iga riigiasutuse juht ja ametnik peab tegema huvide konfliktu vältimiseks kõik endast oleneva. "Seejuures ei ole ettevõtlusega tegelemine ametnikule keelatud, kui see ei lähe vastuollu teenistusülesannetega, ta on sellest asutuse juhti kirjalikult teavitanud ning peab kinni toimingupiirangutest," märkis Kiik.

Seotud lood:

"Nagu terviseamet on ka kinnitanud, siis Jelena Tomasova kui peadirektori asetäitja vastutusalasse ei kuulu tegevuslubade väljastamine ega tervishoiuteenuse osutajate üle järelevalve tegemine, vaid nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis ning kemikaaliohutus," ütles minister. "Ettevõtlusega tegelemisest on ta kirjalikult teavitanud terviseameti peadirektorit, kellel on asutuse juhina vastutus huvide konflikti ennetamise eest.

Tänane Eesti Ekspress kirjutab sellest, kuidas Keskerakonda kuuluva riigikogu liikme Viktor Vassiljevi ja tema naise, terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Jelena Tomasova firma TNP Konsultatsioonid on sel aastal võitnud kaks haigekassa hanget statsionaarse õendusabi ja koduõenduse valdkonnas. Viktor Vassiljev ise kuulus 2011–2017 haigekassa nõukokku. Terviseamet, mille peadirektori asetäitja on Tomasova, vastutab aga koduõenduse valdkonnas tegevuslubade väljastamise ja järelevalve eest, seda ka firma TNP Konsultatsioonid puhul.