Terras: Kevadtorm/Steadfast Javelin tegi kollektiivkaitse nähtavaks

 (4)
Briti kaitseminister Philip Hammond saabus Ämarisse koos 90-liikmelise Briti jalaväekompaniiga
Briti kaitseminister Philip Hammond saabus Ämarisse koos 90-liikmelise Briti jalaväekompaniigaFoto: Priit Simson

Täna Tehvandi staadionil korraldatud õppuse Kevadtorm/ Steadfast Javelin lõpurivitustel ütles kaitseväe juhataja, et selle aasta Kevadtormi tegi eriliseks nii õppuse mastaap kui liitlaste osalus.

"Esmakordselt pidas NATO meie õppust nii kaalukaks, et nimetas selle NATO õppuseks Steadfast Javelin," ütles kindralmajor Terras lisades, et tänavusel õppusel osalenud 6000 meest ja naist üheksast riigist oli nähtav kollektiivkaitse demonstratsioon ning tegi õppusest meie piirkonna suurima omataolise.

Kaitseväe juhataja sõnul jääb õppuse keskmesse jätkuvalt kokkuharjutav pataljon ja ajateenijad. "Kõigi üksuste juures, kus ma õppuse üldjuhina olen viibinud, olen ma näinud motivatsiooni ja kindlat tahet - te ei karda vastast. Ajateenijate vaprus oli näha ja tunda," ütles Terras.

Kaitseväe juhataja tunnustas eraldi selle aasta õppuse teavitustööd ning õppekogunemisel osalenud teavitusvaldkonna reservväelasi: "Pilt ja heli, mis kuulaja ja vaatajani jõudis, oli maailmatasemel - kogu Eesti elas teile kaasa ning Kevadtorm jõudis Eestist palju kaugemale."

Terras nimetas lõpurivistusel ametisse esimese kaitseväe veebli, kelleks sai staabiveebel Siim Saliste. "Vanemallohvitserid on kaitseväe selgroog - nii nagu selgroog paneb inimese automaatselt tegutsema, nii tagavad vanemallohvitserid kaitseväes vajalike rutiinide, distsipliini ja korra toimimise. Kaitseväe veebel on sidemeks allohvitseride ja ohvitseride, ajateenijate ja vanemohvitseride vahel, temalt võib alati nõu küsida, kuid tema sõna tuleb kuulata."

Kaitsevägi korraldas aasta suurima õppuse Kevadtorm sel aastal 5.-23. maini Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võrumaal. Põhiosa tegevusest toimus Valgamaal, samuti olid õppusega Ämari lennubaas, Pärnust toetas õppust tulevane toetusväejuhatus.

Õppuse lahingutegevus kestis 15.-22 maini, mil ajateenijate pataljon viis läbi viivitus-, kaitse-ja vasturünnakuoperatsioone. Lisaks pataljonile hinnati õppusel eri tasandi staapide tööd õppuse planeerimsiel ja juhtimisel ning brigaadi allüksuste omavahelist koostööd. Vastase rollis oi Scoutspataljoni juhitav rahvusvaheline koondüksus, kuhu kuulusid Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja Läti jalaväekompaniid ning Leedu luurerühm. Hinnatava pataljoni poolel osales Belgia raketirühm, Poola ründelennukid ja õhutõrjeüksus. Kokku osales õppusel üle 550 liitlasriikide kaitseväelase. 16. maist sai Kevadtormist NATO õppus Steadfast Javelin.