Teinonen süüdistab kapot õiguste rikkumises

 (39)
Risto Teinonen
Postimees/Scanpix

Natsismis kahtlustatav Risto Teinonen pöördus eile avaliku kirjaga kaitsepolitsei peadirektori Aldis Aluse poole, küsides, miks kutsus kapo kutsus ülekuulamisele tema 18-aastase kasutütre, ning nimetas seda oma õiguste ja menetlusseadustiku rikkumiseks. Kapo kinnitas, et kõik menetlustoimingud on seaduslikud.

„23. oktoobril kutsuti minu varsti ühe kuu vanuse tütre 18-aastane poolõde ülekuulamisele Kaitsepolitsei Tartu osakonda,” kirjutas Teinonen kapo peadirektorile.

„Kutsutud neiul mingit seost menetletava „kriminaalasjaga“ ei ole. Põhjenduseks kutsele olevat olnud see, et ülekuulaja soovis teada saada, kas neiu on kasutanud minu arvutit, mille sisu Teie töötajad kopeerisid juba juunis.”

Teinoneni arvates oli ülekuulamise põhjuseks see, et tema arvutiga oli külastatud hulka nn täiskasvanute lehekülgi internetis.

„Kas mina olin lehekülgede külastaja, seda oleks võinud minult endaltki küsida. Kuid minult seda ei küsitud, sest fotod ei ole seotud minu vastu esitatud, fabritseeritud kahtlustusega ja nende näitamise ilmne eesmärk oli ainult kompromiteerida mind oma sõprade ja lähedaste ees,” järeldas Teinonen.

Mehe arvates on selle ülekuulamisega rikutud kriminaalmenetluse seadustikku ning püütud saavutada eesmärke, mida taotles poliitiliste menetluste puhul omal ajal KGB.

Kapo ülekuulamise toimumist ei kinnitanud, samas ei lükatud seda ka ümber. „Üksikutest uurimistoimingutest kriminaalmenetluses ei ole võimalik avalikkusele ülevaateid anda,” ütles Delfile kapo komissar Irina Mikson.

„Uurimistoimingud tehakse plaanipäraselt prokuröri juhtimisel,” kinnitas Mikson samas.

Mis puutub kriminaalmenetluse seadustiku rikkumise süüdistust, siis selle lükkas Mikson ümber, kinnitades, et kaitsepolitsei järgib kriminaalasjade menetlemisel seadusi.

Lisaks ei ole Risto Teinoneni arvates põhjendatud talle juba juunis kohaldatud keeld keeld lahkuda Tartust rohkemaks kui 24 tunniks.

„Kriminaalmenetluse seadustik sätestab, et tõkendit valides arvestatakse kriminaalmenetlusest või kohtuotsuse täitmisest kõrvalehoidumise, kuritegude toimepanemise jätkamise või tõendite hävitamise, muutmise ja võltsimise võimalikkust, karistuse raskust, kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu isikut, tema tervist, perekonnaseisu ja muid tõkendi kohaldamise seisukohalt tähtsaid asjaolusid,” kommenteeris Irina Mikson.