Tehnikaülikool valetab avalikkusele Postimehe kohta. Pressinõukogu: väärväited tuleb kohe eemaldada

 (45)
Tehnikaülikool.
Foto on illustreerivFoto: Madis Veltman

Tallinna tehnikaülikool avaldas täna kodulehel pressiteate pealkirjaga "Nurkse juhtum: Postimehe suur lugu oli üles ehitatud valedele". Pressiteade lähtub pressinõukogu taunivast otsusest Postimehe artiklite suhtes, kuid tehnikaülikool on otsust meelevaldselt tõlgendanud.

"Täna Tallinna tehnikaülikooli kodulehel avaldatud ja ka meediale edastatud postituses tõlgendab kõrgkool pressinõukogu otsust ebatäpselt viisil, millest võib jääda lugejale väär mulje, nagu oleks pressinõukogu väljendanud hoiakut kogu info ja hinnangute suhtes, mida Postimees on oma artikliseerias Tallinna tehnikaülikooli Nurkse instituudis toimunut käsitledes avaldanud," edastas pressinõukogu esimees Gunnar Siiner.

Siiner nõudis kirjas tehnikaülikoolilt teksti korrigeerimist selliselt, et oleks üheselt arusaadav, mille osas pressinõukogu otsus seisukoha võttis. "Pressinõukogu otsus ei puuduta artiklisarja kogu sisu ja niinimetatud Nurkse instituudi juhtumit tervikuna, vaid ainult kaebuse esitanud Ralf-Martin Soe töölepingulisest suhtest tulenevalt ja teda isiklikult puudutanud käsitlust," selgitas Siiner.

"Palun lähtuge väärtõlgenduste vältimiseks Pressinõukogu otsuseid kajastades Pressinõukogu enda formuleeringutest," lisas ta.

Tallinna tehnikaülikooli kirjutises võtab sõna TTÜ Nurkse instituudi juhtumi siseuurimiskomisjoni juht Renno Veinthal, kes väitis: "Kuus kuud tagasi toimunud endiste Postimehe ajakirjanike skandaalne süüdistus Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste suunas ei vasta tõele." Siiski pole pressinõukogu selles osas seisukohta võtnud.

Seotud lood:

Lisaks väitis Veinthal, et siseuurimiskomisjon ja pressinõukogu mõlemad tõdesid, et enamus Postimehes esitatud süüdistusi ei pea paika ning ajakirjanikud on juhtumi käsitlemisel tõde kõvasti moonutanud. Pressinõukogu tegelikult seda ei väitnud.

Pressinõukogu otsus

Pressinõukogu teatas kuuendal jaanuaril, et tegi Postimehe kohta tauniva otsuse. "Pressinõukogu arutas Ralf-Martin Soe kaebust Postimehes 22. augustil ilmunud artikli „TTÜ hämar saladus: tippteadlased petsid süsteemselt välja euroraha“, 24. augustil ilmunud artiklite „Nurkse instituudi teadlane: doktorant ei pea teadma, kust palk tuleb“ ja „Edumeelsed bandiitharitlased“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava," seisis otsuses.

Pressinõukogu käsitles viidatud artiklites vaid otseselt kaebajat puudutavaid osi ning leidis, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogule esitatud materjalidest nähtub, et Ralf-Martin Soed ning tema töölepingulist tegevust puudutav käsitlus ei olnud faktitäpne.

Seega pressinõukogu ei väitnud, nagu ei peaks enamus Postimehe väiteid tõele või oleks tõde "kõvasti" moonutatud, nagu edastas TTÜ. Lisaks väideti TTÜ teates: "Pressinõukogu otsus on tunnistus sellest, et Postimehe endised ajakirjanikud on teinud oma tööd ebaprofessionaalselt, pealiskaudselt ja avalikkust eksitavalt." Ometi pole pressinõukogu võtnud seisukohta Postimehe endiste ajakirjanike professionaalsuse või selle osas, kas nad töötasid pealiskaudselt või mitte.