Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu: kohtumisel Sandor Liivega selgus, et mureks pole põhjust

 (26)
Sandor Liive Teaduste Akadeemias
Foto: Ilmar Saabas

Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg ütles, et kohtumisel Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liivega selgus, et nõukogul pole mureks põhjust ning saadud info kinnitas, et Eesti Energia on enefit-tehnoloogia väljatöötamisel õigel teel.

Hamburgi sõnul toimus infovahetus ja arutelu ning kokkuvõtteks langetas nõukogu otsuse, et:

1. Teaduste Akadeemia energeetikanõukoga peab esmatähtsaks enefit-tehnoloogia arendamist ja põlevkivitööstuse väljaehitamist Eestis.

2. USA ja Jordaania enefit-tehnoloogia projektide eesmärk on eri põlevkivi liikide tehnoloogia arendamine.

3. Teaduste Akadeemia energeetikanõukoga hoiab ennast kursis põlevkivitööstuse ja välisprojektidega ning järgmine sellekohane kohtumine toimub sügisel.

"Saime vajalikku infot," kinnitas Hamburg. "Tehnoloogia areneb ja põlevkiviõili tootmise tehnoloogiad on erinevad, sest põlevkivi on erinev. Meie enda põlevkivivarud on tegelikult tühised, USAs on sajakordselt suuremad," tõi Hamburg välja vajaduse rahvusvaheliseks koostööks.

Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu on Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive kutsuti andma energiaettevõtte põlevkiviõli tootmise kohta Eestis, Jordaanias ja USAs.

Nõukogu liikmetel oli rida kahtlusi, mis tulenevad põlevkivi kvaliteedist Jordaanias, võimalikust investeeringute tempost ning täpsetest lepingu tingimustest Eesti Energia ja firma vahel, kellelt osteti USAs Utah' osariigis maardlad.
Nõukogu oli mures, et vastavalt selle firma ning Ameerika energeetikaagentuuri vahel sõlmitud lepingule võivad kanduda erinevate uuringute ja keskkonnakaitseliste tööde tegemise kohustused Eesti Energiale.

Hamburg ütles pärast kohtumist, et esialgu ei näi lepingus siiski midagi Eesti Energiale kahjulikku olevat.