Tartu ülikoolis on suurim konkurss hoopis lasteaiaõpetaja õppes

 (16)
Rühm Tuuletroll, Tuule lasteaias
Rühm Tuuletroll, Tuule lasteaiasFoto: Priit Simson

Neljapäeval lõppes avalduste vastuvõtt Tartu Ülikooli eestikeelsete õppekavade alusel õppima kandideerimiseks. Koos kevadise vastuvõtuga ingliskeelsete õppekavade alusel õppima asumiseks esitati kõikidel õppeastmetel õppimiseks kokku 12 663 avaldust. Sügisel oodatakse Tartu Ülikooli kõikidel õppeastmetel õppima ligikaudu 4000 uut üliõpilast.

Kõrghariduse esimesel astmel õppimiseks esitati 8325 avaldust, magistriõppes edasiõppimiseks 3892 avaldust ja doktoriõppesse astumiseks 446 avaldust. Esimene aste hõlmab bakalaureuseõpet, rakenduskõrgharidusõpet ja integreeritud õpet. Kõrghariduse teine aste on magistriõpe ja kolmas aste doktoriõpe, teatas ülikool.

Arstiteaduse õppimiseks esitati 593 avaldust, arvult järgnevad informaatika õppekava (407 avaldust) ja õigusteadus Tartus (348 avaldust).

Magistriõppesse astumiseks esitati enim avaldusi kolmele IT-õppekavale: eestikeelse õppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ alusel õppimiseks saabus 244 avaldust ning informaatika ingliskeelse õppekava alusel õppimiseks 285 avaldust, lisaks tarkvaratehnika ingliskeelse õppekava alusel õppimiseks 225 avaldust.

Doktoriõppesse astumiseks esitati enim avaldusi majandusteaduse, arstiteaduse ja informaatika õppimiseks.

Seotud lood:

Suurim konkurss on koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava sessioonõppesse, kus ühele kohale kandideerib 8,1 soovijat. Järgnevad ettevõttemajanduse ingliskeelne õppekava (7,8 soovijat kohale) ja füsioteraapia õppekava (6,7 soovijat kohale).

Kuna paljudel Tartu Ülikooli esimese astme õppekavadel on kehtestatud vastuvõtulävend (punktisumma, mille ületamine tagab vastuvõtu), on 1384 tudengikandidaati juba praeguseks taganud endale õppekoha. Ülejäänuil tuleb sõltuvalt õppekavast teha sel nädalal sisseastumiseksam või kandideerida riigieksami tulemuste alusel.

Tartu Ülikool avaldab vastuvõetud üliõpilaste esmased nimekirjad 15. juulil ja hiljemalt 17. juulil tuleb vastuvõetuil kinnitada oma õppima tuleku soov. Vabanenud õppekohad täidetakse jooksvalt kuni 19. augustini.

Tartu Ülikool kuulub ainsa Baltimaade ülikoolina maailma 1,2% parimate ülikoolide hulka (QS University Rankings). Mainekas maailma ülikoolide pingereas QS World University Rankings tõusis Tartu Ülikool juunis kõigi aegade kõrgeimale, 301. kohale. Eelmise aastaga võrreldes on tulemus paranenud 20 koha võrra ja alates 2014. aastast on ülikool tõusnud pingereas 160 kohta.

Küsitlus #118543