Tartu ülikooli õppeprorektor: tavaolukorras konfidentsiaalsus toimib, tudengite tagasisidest pole varem kohtuga lõppevat konflikti tekkinud

 (136)
Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17
Tartu Ülikooli peahooneFoto: Anni Õnneleid

Eile kirjutas Delfi, kuidas Tartu ülikooli vilistlane teatas ühismeedias, et tema endine õppejõud nõuab solvava anonüümse tagasiside eest ligi 2000 eurot. Asja asus uurima ka andmekaitse inspektsioon, et saada selgust, kuidas väidetavalt isikustamata info oli ülikoolile siiski isikustav. Täna avaldas Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk pöördumise, kus selgitab pisut tagasisidestamist.

Delfi avalikustab pöördumise täismahus.

"Head üliõpilased, head õppejõud

Eile kirjutasid mitmed meediaväljaanded juhtumist, kus Tartu Ülikooli vilistlane andis konfidentsiaalses tagasisideküsitluses õppejõule solvava kommentaari ja kuidas õppejõud selle peale kohtusse pöördus. Antud juhtum on arusaadavalt kõigutanud tagasiside kogumise süsteemi usaldusväärsust ning toonud esile probleemid, mida tulevikus tahame vältida. Teisalt on selge, et ilma sisuka ja konstruktiivse tagasisideta ei saa ülikool areneda.

Tagasiside kogumine oli ja on konfidentsiaalne. See tähendab, et tagasiside tulemuste kuvamisel teeb ülikool kõik endast oleneva, et vastajat poleks võimalik tuvastada, sh ei tee me kättesaadavaks tulemusi, kui vastajaid on alla viie. Õppejõud saab paluda solvava kommentaari eemaldamist, kuid ei saa nõuda välja vastaja nime. Ülikoolisiseselt pole saanud ega saa ka tulevikus vastajat tema vastusega seostada, kui keegi selleks ka soovi avaldab.

Seotud lood:

On meie viga, et anonüümsuse kinnitusega jätsime mulje, et andmeid pole ka tehniliselt võimalik isikuga seostada. Lubame, et tulevikus väljendame selgemalt.

Kuid küsimus pole vaid sõnakasutuses.

Ülikool on tagasisidet kogunud üle 15 aasta ning seni pole sel teemal ühtegi kohtuga lõppenud konflikti olnud ja seega pole ka andmete sel viisil konkreetse isikuga sidumist keegi nõudnud ega seda pole kordagi tehtud. See näitab, et konfidentsiaalsus tavaolukorras toimib. Julgen üliõpilastele sel alusel kinnitada, et nii nagu minevikus nii ka edaspidi kasutatakse teie vastuseid konfidentsiaalselt, vaid õppetöö arendamisel eesmärkidel.

Millest antud eriolukord tekkis? Selle põhjus, nagu olete ajakirjandusest lugenud, on solvav kommentaar. Kui solvav on piisavalt solvav, et kohus selle peale nõuaks välja solvaja andmed, on kohtu otsus.

Ülikooli poolt aga tahan üliõpilastele südamele panna, et tagasiside eesmärk on õppetöö arendamine. Iga inimene, loodetavasti vähemalt iga ülikoolis õppiv inimene, saab aru, et solvamine pole selle eesmärgi täitmiseks õige tee. Konstruktiivne kriitika, kui see on asjakohane, seda on.

Ülikool on loonud tagasiside andmise süsteemi ja kannab selle eest vastutust. Selles vastutuses toetume me ülikooli liikmete tarkusele ja vastastikusele austusele. Selline süsteem peidab endas riske, kuna sõltub paljudest kasutajatest. Kui 13000 üliõpilast annab aastas ca 5000 aine kohta tagasisidet, siis midagi võib minna valesti. Aga ilma tagasisideta ei toimu õppimist ja arengut.

Õppejõu tagasiside üliõpilasele on üks olulisemaid aspekte õppetöös ja seda hindame mh ka antud tagasisideküsimustikuga. Samamoodi on oluline, et õppejõud saaks oma tööle tagasisidet. Et tagasiside abil saaks edasi liikuda peab see olema aus, aga ei tohi olla solvav. On meie kõigi kätes, et kasutaksime ülikooli õppe arendamiseks loodud süsteemi vastutustundlikult.

Aune Valk

TÜ õppeprorektor"