Tartu Ülikooli Kliinikumi sisene lõhe: 78 töötajat põrmustavad juhtide nõudmised

 (40)
Tartu Ülikooli Kliinikum
Tartu Ülikooli KliinikumFOTO: KRISTO NURMIS

Vastulauses, millele on oma nime alla kirjutanud tervelt 78 Tartu Ülikooli kliinikumis töötavat arsti-kirurgi-teadurit, nõutakse asutuse juhtidelt "kliinikumi kahjustava meediakampaania kohest lõpetamist" ja kahepoolset koostööd.

Kui läinud teisipäeval nõudsid 19 kliinikumide juhti lisaks juhatuse esimehe Priit Eelmäe lahkumisele ka Tartu linnapea Urmas Klaasi tagasiastumist haigla nõukogu esimehe koha pealt, otsustasid täna, viis päeva hiljem, oma vastulause esitada tervelt 78 Eesti mainekaimas raviasutuses töötavat isikut.

Pöördumine, milles kinnitatakse toetust juhatuse esimehele Priit Eelmäele ning nõutakse haiglasiseseid uuendusi, on lühike:

Austatud Tartu Ülikooli Kliinikumi asutajad

Ajakirjandusest on jäänud mulje, et Kliinikumi tulevik sõltub vaid juhatuse ja praeguste kliinikujuhtide koostööst. See ei ole nii.

Samuti jääb mulje, et koostööd takistab vaid juhatuse esimees. Seegi ei ole tõsi, koostööks on vaja ka teise poole tahet.

Oleme veendunud, et Kliinikumi kahjustav meediakampaania tuleb kohe lõpetada.

Kliinikumis on nii häid mõtteid kui pealehakkamist neid ellu viia. Oleme valmis koostööks juhatuse ja nõukoguga Kliinikumi struktuuri ja töökorralduse tulevikumudeli kujundamisel.

Kinnitame ka, et ravitöö toimub Kliinikumis tavapäraselt ning arutelud parima tulevikutee üle ei sea ohtu ühtegi patsienti.

Seotud lood:

Taustast

2018. aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi etteotsa asunud Priit Eelmäe sattus suurema pahameele sihtmärgiks möödunud aasta aprillis, mil avaldas soovi hakata välja vahetama Eesti suurima haigla kliinikumide juhte - seda kõike suurte muutuste tuules, mida tema asumine vastavale positsioonile ka algselt lubas.

Kliinikumide juhid astusid tänavu 10. jaanuaril aga vastusammu: 19 juhti nõudsid haigla nõukogule saadetud umbusaldusavalduses Priit Eelmäe ametist lahkumist.

Haigla nõukogu otsustas Priit Eelmäe ametisse jätta.

Nüüd, 4. veebruaril, lisandus esimesele punktile ka nõue Tartu linnapea Urmas Klaasi tagasiastumiseks Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimehe kohalt.

Kui kliinikumide juhid on tugevalt Eelmäe vastu meelestatud, väites, et mees pole pooleteise ametis veedetud aastaga oma rolli võimekalt täitnud, kostab muude alluvate suust aga teistlaadi arvamusi.

"Vanad peerud ei suuda oma kohtadelt taanduda," märkis üks kliinikujuhtide suhtes kriitiline töötaja Delfile, kes soovis jääda anonüümseks. Ta lisas, et verevahetusprotsess puudutab neid vanu juhte, kes on aastakümneid oma tahte järgi toiminud. Töötaja sõnutsi on asutuses hulganisti paksu verd ning suur osa töötajatest toetab Eelmäe plaani juhttöötajaid välja vahetada.

Täna, 9. veebruaril esitasid 78 Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajat avalduse, mille kohaselt toetatakse Priit Eelmäe jätkamist, toonitatakse haiglasiseste reformide vajalikkust ning palutakse kliinikumide juhtidel "kliinikumi kahjustav meediakampaania" lõpetada.