Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu valis kliinikumi juhatuse uued liikmed

 (8)
Tartu Ülikooli Kliinikumi hoone
Tartu Ülikooli Kliinikumi hooneFoto: Anni Õnneleid

Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu valis kliinikumi juhatuse uued liikmed ja nii kuuluvad juulikuus valitud juhatuse esimehe Priit Eelmäe meeskonda ravijuht dr Andres Kotsar, haldusjuht Marek Seer, finantsjuht Maret Tark ja infotehnoloogiajuht Kati Korm.

Dr Andres Kotsar on sündinud 20. jaanuaril 1974. aastal Tartus. Ta lõpetas Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal 1998. aastal, seejärel internatuuri ning uroloogia eriala residentuuri 2004. aastal. Ajavahemikul 2004–2014 töötas ta uroloogina Tampere haiglas ning aastatel 2004–2009 läbis ta Tampere ülikoolis doktorantuuri, mille lõppedes 2009. aastal kaitses doktoridissertatsiooni teemal A Biodegradable Urethral Stent with New Braided Configuration and Drug-eluting Properties.

Dr Andres Kotsar töötab alates 2015. aastast Tartu ülikooli kliinikumi kirurgiakliiniku uroloogia ja neerusiirdamise osakonna juhatajana ning samast ajast ka Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudi uroloogia dotsendina. Dr Kotsar on avaldanud 14 teadusartiklit uroloogia valdkonnast.

Marek Seer on sündinud 25. oktoobril 1975. aastal Tõrvas. Ta on lõpetanud Tallinna meditsiinikooli õeteaduse erialal 2002. a. ning on Tallinna tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistrant. Marek Seer on töötanud aastail 2005–2008 Tervishoiuametis erakorralise meditsiini osakonna juhatajana ning aastast 2008 on Marek Seer Valga haigla juht.

Maret Tark on sündinud 23. detsembril 1959. aastal Tartus. Ta lõpetas Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala aastal 1987. Maret Tark oli aastail 1980–1990 Tartu Informatsiooni ja Arvutuskeskuse insener. Seejärel, aastatel 1995–1998 Tartu Maarjamõisa haigla peaökonomist, 1999–2003 Tartu ülikooli kliinikumi ökonoomikateenistuse direktor ning alates 2004. aastast finantsteenistuse direktor. Maret Tark oli aastail 2009–2017 SA Eesti Tervishoiu Pildipanga nõukogu liige, alates 2003. aastast on ta SA Tartu Kiirabi nõukogu liige.

Kati Korm on sündinud 22. juunil 1972. aastal. Ta õpetas 1995. aastal Tartu ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna. Kati Korm on kliinikumis töötanud alates aastast 2003: informaatikateenistuse projektijuhina, süsteemianalüütikuna ning alates aastast 2005 arendusosakonna juhatajana.
Kliinikumi nõukogu esimees Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Priit Eelmäe meeskonna ees on suur väljakutse. „Tartu ülikooli kliinikumil on Eesti ainukese ülikoolihaiglana väga suur vastutus Eesti meditsiini arengus. Tipptasemel kliinikum peab tegema head koostööd nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel, olema meditsiinis patsiendikeskse mudeli järjekindel elluviija ning ihaldatud töökoht arstidele, õdedele ja teistele tervishoiuvaldkonna spetsialistidele,“ ütles Urmas Klaas.

Seoses kliinikumi juhatuse liikmete volituste lõppemisega 30. septembril 2018. aastal, kuulutas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu välja konkursi juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete leidmiseks. Konkurss toimus kahes etapis, millest esimeses valis nõukogu 24. juulil järgmiseks viieks aastaks kliinikumi juhiks Priit Eelmäe. Priit Eelmäe on lõpetanud Tartu 5. keskkooli ja 1994. aastal Tartu Ülikooli liikumis- ja sporditeaduste erialal ning kaitsnud 1997. aastal samas teadusmagistri kraadi füsioteraapia valdkonnas. Eelmäe on töötanud Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppeprodekaani, Tartu ülikooli füsioteraapia- ja terviseedenduse õppetooli lektori ning juhatajana, Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi valdkonna juhina. 2008. aastast on Eelmäe SA Haapsalu Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees ning arendanud välja Eesti meditsiinis olulise valdkonna. Priit Eelmäe on olnud Eesti Haiglate Liidu liige ning Eesti Füsioterapeutide Liidu president.

Teise etapina kuulutas nõukogu 31. juulil konkursid juhatuse nelja liikme valimiseks. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad jagunevad järgmiselt: ravijuhi vastutusvaldkond on integreeritud ravi-, õppe- ja teadustöö ning tervishoiu edendamine, finantsjuhi vastutusvaldkond on eelarveprotsess ning raamatupidamisarvestus ja -aruandlus, haldusjuhi vastutada on kliinikumi taristu hooldamine, parendamine ja hanketegevus ning infotehnoloogiajuhi vastutuseks on kliinikumi ja sellega seotud asutuste tegevust ja eesmärke toetava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegia väljatöötamine ja elluviimine.

Kliinikumi uue juhatuse volitused algavad 1. oktoobril ning kestavad viis aastat.