Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu otsustas Eelmäe ametisse jätta. Kliinikute juhtide töölepingud lõppevad selle aastaga

 (53)

Tartu ülikooli (TÜ) kliinikumi nõukogu kliinikujuhtide nõudmistele juhatust umbusaldada järele ei andnud, kuid otsustas ka juhatuse muudatustega venitada.

Nõukogu kuulutas möödunud nädalal lahvatanud konfliktile TÜ kliinikumi juhatuse ja kliinikute juhtide vahel vaherahu. Nõukogu esimehe Urmas Klaasi sõnul on kõige olulisem suur eesmärk – viia läbi muudatusi -, millele on ta sõnul üksmeelne heakskiit kõikide tülipoolte osas.

Kolm ja pool tundi kestnud arutelu pikkust põhjendas Klaas tekkinud olukorra keerulisusega. "Ajakasutus viitab sellele, et kuulasime ära juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete selgitused. Nõukogu liikmed tutvustasid ka omapoolsete konsultatsioonide tulemusi," kommenteeris ta.

Segaduse tuumaks, mida nõukogu arutas, oli 8. jaanuaril kliinikujuhtidega toimuma pidanud kokkusaamine. Eelmäel oli juba kava paigas, millal muudatustega juhtivate töötajate seas alustada. Teisisõnu esitas Eelmäe juba konkreetsed kuupäevad, mil kliinikujuhtide ametid konkursile panna. Kliinikute juhid aga eeldasid, et eelmisel nädalal saadakse veel kokku, et muudatuste ajakava arutada. Asjade kiire areng kulmineerus eelmisel reedel kliinikujuhtide pretsedenditu rahulolematusega kliinikumi juhatuse vastu.

Klaas toonitas, et kliinikujuhtide esitatud umbusaldusavaldust võeti väga tõsiselt. "Väga keeruline on isegi kolme tunni jooksul kõiki nüansse läbi rääkida. Probleem on olemas, kui selline reaktsioon vallandus." Järeldus? "Tuleb olla kaasavam," ütleb Klaas.

Seotud lood:

Vaherahu tuleb läbi kolme sammu

Esiteks tühistas nõukogu juhatuse otsuse kuulutada lähikuudel konkurss kliinikujuhtide ametitele. See-asemel otsustati muuta kõikide kliinikumi allüksuste juhtide eluaegsed töökohad tähtajaliseks, viimaseks tööpäevaks selle aasta viimane päev.

Teiseks jäeti rahuldamata kliinikujuhtide umbusaldusavaldus juhatuse esimehele Priit Eelmäele. Samas tõdes Klaas, et senises juhtimispraktikas on vaja teha korrektuure. „Juhatus on lubanud muuta juhtimispraktikat, et nii saaks koos suurt eesmärki ellu viia,” kommenteeris ta ning pööras ka tähelepanu Eelmäe vabandusele ja valmisolekule viia muudatused läbi leebemalt ja kaasavamalt.

Kolmandaks otsustas nõukogu ellu kutsuda töörühma, mis hakkaks ette valmistama seda, mida kliinikumi juhatus juba viimased seitse kuud ette on valmistanud. „Töörühma ülesanne on see, mis neile ülesandeks saab,” ütles Klaas ning lisas, et kliinikumi juhatus peab kuu lõpuks esitama töörühma koosseisu, tegevuskava ja eelarve.

Otsuse tõi erakorraline koosolek

Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu kogunes erakorraliselt täna hommikul, et arutada kliinikumi all tegutsevate kliinikute juhtide umbusaldusavaldust kliinikumi esimehele Priit Eelmäele, kes plaanis juhtimismudelis muudatusi teha. Üle kolme tunni kestnud koosolekul leiti, et Eelmäed ei ole põhjust ametist vabastada.

Klaasi sõnul peab nõukogu kahetsusväärseks tekkinud juhtimiskriisi ning on veendunud, et seda saab lahendada koostöös kõigi osapooltega.

Nõukogu otsustas, et uus karjäärimudel ning struktuurireform rakendatakse kliinikumis tähtajaga 31. detsember 2020. Juhtimisalaste muudatustega minnakse edasi ja kõigi kliinikumi allüksuste juhtide tähtajatud juhtimisülesanded muudetakse tähtajalisteks lõpukuupäevaga 31. detsember 2020.

Kliinikumi uuendatud organisatsiooni struktuur ja rakenduskava esitatakse nõukogule hiljemalt 1. septembriks. Ülaltoodud ülesannete täitmiseks ja kliinikumi tööpere kaasamiseks esitab juhatuse esimees nõukogule 31. jaanuaril 2020 töörühma koosseisu, tegevuskava ja eelarve. Sellest lähtuvalt tühistab juhatus teatise, mis edastati kliinikute juhtidele 8. jaanuaril 2020.

"Arvestades ühisosa eesmärkides ja juhatuse esimehe valmisolekut kaasavamaks juhtimiseks ning avatud diskussiooniks, leiame, et juhtimiskriis on koostöös lahendatav," sõnas Klaas.

"Mul on väga kahju, et pinged sellisesse punkti jõudsid ja palun selle pärast vabandust," ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe.

Ta kinnitab, et on valmis igakülgseks koostööks kõikide kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste juhtidega ning teiste kliinikumi töötajatega.

"Tartu Ülikooli Kliinikum on Eestis eriline asutus ning siin töötavad väga erilised inimesed – minu ja kõikide teiste siin töötavate inimeste jaoks on see ka suur vastutus ning kohustus. Töörahu taastamine on esmatähtis," ütles Eelmäe.

Juhatus tutvustas nõukogule ettepanekuid järgmisteks sammudeks. Esimeste sammudena on esmatähtis kõikide osapoolte, keda muudatus otseselt puudutab, ära kuulamist ja süvitsi kaasamist. "Eestis unikaalsele ülikoolihaiglale on kõige olulisem koostööpartner Tartu ülikool," kinnitas Eelmäe.

Ravijuht Andres Kotsar ütles, et viimastel päevadel saadud tagasiside kinnitab, et muudatused aitavad säilitada kliinikumi atraktiivse tööandja staatuse järelkasvu silmis ka edaspidi. "Tähelepanuta ei saa jätta üldist tervishoiumaastiku fooni, mis ootab muutusi kliinikumis," täiendas dr Kotsar.

"Muudatused on pikaajaline protsess ja nii mina kui minu meeskond on saanud väärtusliku õppetunni. Muutuste vajalikkuse kinnituseks on sajad inimesed väljendanud oma arvamust. Mõistan täiel määral inimeste raskeid tundeid ja juhatus on avatud edasiste sammude paindlikul ja kaasaval planeerimisel. Juhina võtan tagasisidet minu juhtimisstiilile väga tõsiselt ning keskendun inimestevaheliste suhete parandamisele ja üksteisemõistmise taastamisele," lubas Eelmäe.

Mis toimus?

Nõukogule reedel saadetud kirjas seisis, et Eelmäe senised teod ja käitumisviis on kaotanud igasuguse usalduse kliinikumi juhtkonna ja vahetute allastme juhtide – kliinikute juhatajate, meditsiiniliste teenistuste direktorite – vahel.

"Pooleteise aasta jooksul on usaldamatus vaatamata kõigile meiepoolsetele jõupingutustele ainult süvenenud. Pärast 8. jaanuari koosolekut ei näe me võimalust, kuidas sellisel õhkkonnas oleks võimalik tagada rahulik töö kliinikumi eesmärkide täitmisel, ennekõike aga konstruktiivne koostöö Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel. Selles olukorras ei näe me muud lahendust, kui avaldame umbusaldust kliinikumi juhatuse esimehele Priit Eelmäele ja palume kliinikumi nõukogul juhatuse esimees usalduse kaotamise tõttu tagasi kutsuda," teatavad kliinikute juhid, kes väljendavad valmisolekut oma seisukohti nõukogule lähemalt tutvustada.

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla 16 TÜ kliinikumi kliinikute juhti: Margus Lember, Sven Janno, Pilvi Ilves, Jaan Eha, Aare Märtson, Urmas Lepner, Pille Taba, Joel Starkopf, Külli Kingo, Vallo Tillmann, Helle Karro, Kuldar Kaljurand, Rein Kuik, Taavo Seedre, Peeter Padrik ja Rain Jõgi.

Eelmäe ettepanek on kaotada kliinikujuhtide ametikohad tähtajatul viisil ning korraldada konkurss kliinikute juhtide kohale, kelle töölepingud saaksid olema tähtajalised.

Tartu arstid ja tervishoiutöötajad koguvad Tartu ülikooli kliinikumi esimehe Priit Eelmäe toetuseks allkirju.

"Tartu Arstide Liit on kliinikumi nii eelmise kui ka praeguse juhatustega olnud heas läbisaamises," sõnas Tartu Arstide Liidu esindaja Neve Vendt ametikaaslastele saadetud kirjas. "Kliinikute juhid on andnud eksitavat informatsiooni nii oma töötajatele kui ka meediale, et muudatused tulid neile ootamatult."

Vendt lisas, et kliinikute juhtide umbusaldusavaldus kliinikumi juhatusele tuli üllatusena, sest just mõned nädalad varem oli kliinilise meditsiini instituut karjäärimudeli allakirjastanud.

Tartu Arstide Liit on keskkonnas petitsioon.com loonud toetusavalduse Eelmäe ning laupäeva pärastlõunaks on selle allkirjastanud üle 300 inimese.

"Oleme veendunud, et muutused Tartu Ülikooli Kliinikumis on hädavajalikud," seisab pöördumises. "Usume, et juhatus on planeeritavate muudatustega õigel teel. Arusaadavalt ei meeldi muutused kauaaegsetele kliinikute juhtidele, kes on sunnitud oma mugavustsoonist loobuma ning juhtivpositsioonil tähtajaliselt jätkamiseks konkureerima. Meie hinnangul on juhtivpositsioonide tähtajaliseks muutmine oluline erialade arenguks, annab noortele kolleegidele selge karjääriperspektiivi, parandab tööõhkkonda ja kasvatab tulevast juhtide põlvkonda."

Tartu ülikooli kliinikumi nõukogusse kuuluvad Eero Vasar, Ennu Sepp, Kristjan Vassil, Maris Jesse, Rain-Allan Kiivet, Vladimir Šokman ja nõukogu esimees, Tartu linnapea Urmas Klaas.

Nõukogu koosolekul osalesid kõik peale Eero Vasari, kes viibis Vilniuses lähetusel. Langetatud otsus oli üksmeelne.