Tartu ülikooli Delta maja ehitusel tuvastati projekteerimisviga, esialgsel hinnangul jääb kahju 400 000 euro piirile

 (114)

Tartu ülikooli juurde planeeritav uus IT maja ehk Delta maja projektis leiti projekteerimisviga, mille orienteeruv maksumus on ülikoolile 400 000 eurot ning ehitusaeg võib pikeneda kuni paar kuud.

Ülikooli rektoraadi koosolekuprotokollist selgub , et septembri lõpus andis ülikooli kantsler Meelis Luht ülevaate Delta maja ehitustöödest. Ta teatas rektoraadile, et ehitamisel on tuvastatud projekteerimisviga ning kuigi ehitus ei peatu, siis graafikust ollakse kuni kolm kuud maha jäänud.

Ta teatas rektoraadile lakooniliselt, et ülikool peab arvestama 400 000 eurose lisakuluga.

Uurides ülikoolilt, kas viga on tuvastatud ning milline see on, tõmbuvad sealsed keelepaelad lukku. Ülikooli arendusprorektor Erik Puura nendib lõpus telefonis, et projektiga on mitmeid probleeme ning lubab põhjalikumalt vastata kirja teel.

Kirjale vastab viimaks hoopis ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel. Pagel kirjeldab, et ülikooli Delta hoone on keeruline projekt, mis peab olema vastupidav ning pikaaegne.

"Hoonele on väljastatud ehitusluba põhiprojekti staadiumis. Tööprojektiga põhiprojektis tehtavad muudatused, täiendused ja täpsustused on tavapärane osa ehitustöödel ning see toimub igapäevaselt koostöös ehitaja, projekteerijate ja omanikujärelvalvega," kirjeldas ta.

Pagel nendib, et lisakulutuste tekkimise ning kandmise vahel peetakse arutelusid projekteerija, ehitaja ja ülikooli vahel.

Uurides Pagelilt, et mille eest siiski 400 000 eurone lisaarve välja kirjutatakse, parandab ta hoopis, et tegemist pole arvutusega vaid rektoraadi teadmisega, et võib tekkida ootamatuid lisakulusid. Niisiis vastust, kas tegemist on tööjõu-, materjali- või mingi muu kuluga, ei saagi.

Delta hoone ehitustöid viivad läbi Rand & Tuulberg ning Ehitustrust. Ettevõttete esindaja, Rand & Tuulbergi juhatuse liige, Taivo Täht kostis, et ehitustööde käigus on ilmnenud mitmeid vigu, aga need lahendatakse jooksvalt koostöös kõigi osapooltega.

"Delta õppehoone on kindlasti nii projekteerijale ja ehitajale keeruline projekt, eriti arvestades, et hoone konstruktsioonid peavad vastama teostusklassi EXC3 nõuetele," kirjeldas Täht. Ta jätkas, et igapäevaselt tehakse ülikooliga kui ka järelvalvega koostööd, muuhulgas ka ehitusel sisse viidavate muudatuste, täienduste ning täpsustuste osas.

Viimati tellis Tartu ülikool suurprojektina ülikooli raamatukogu renoveerimise, mille esimese hanke võitnud YIT Ehitusega tekkisid samuti probleemid ning ehitus venis ning osutus lõpuks arvatust kallimaks. Korduvhanke võitis AS Ehitustrust, mis raamatukogu lõpuni valmis tegi ning nüüd Delta maja teeb.