Tartu Ülikool sulgeb mitmeid õppekavasid ja avab uusi

 (44)
Tartu Ülikool
Tartu Ülikool

Tartu Ülikool sulgeb või korraldab ümber mitmeid õppekavu. Suletavate kitsaste õppekavade asemel tehakse uued laiemad õppekavad.

Tartu ülikoolis on õppeprorektor Martin Halliku sõnul käimas kõiki õppevaldkondi hõlmav põhjalik õppekavade reform. "Õppekavade arenduste ja muudatuste eesmärk on vastata paremini tööturu vajadustele, vähendada dubleerimist ülikoolide vahel ning lähtuda enam riiklikest prioriteetidest õppevaldkonnas. Reformi tulemusena saab ülikool oma õppekavasid veelgi tugevdada, et vastata paremini ühiskonna, sealhulgas noorte ootustele kõrgharidusele," kommenteeris Hallik.

Järgmisel õppeaastal suletakse filosoofiateaduskonna anglistika, romanistika, germanistika, slavistika, klassikalise filoloogia ja skandinaavia keelte ja kultuuride magistriõppekavad ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna arvutitehnika magistriõppekava, samuti geoloogia bakalaureuseõppekava ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekava. Tänased tudengid saavad nendel õppekavadel oma õpingud lõpuni viia.

Arvutitehnika magistriõppekava suletakse alates 1. septembrist 2018. Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekavad suletakse alates 1. septembrist 2020.

Hallik tõi välja, et õppekavades muudatusi tehes arvestab ülikool senisest enam tulevase sisseastuja huvidega, mistõttu on suund laiapõhjalisemate õppekavade arendamisele.

Seotud lood:

Sellest tulenevalt on Tartu ülikooli senat ehk kõrgeim akadeemiline otsustuskogu otsustanud avada geoloogia ja keskkonnatehnoloogia uuendatud bakalaureuseõppekava, Narva kolledžis infotehnoloogiliste süsteemide arenduse rakenduskõrghariduse õppekava ja kolm uut magistriõppekava: võõrkeeleõpetaja, Euroopa keeled ja kultuurid ning arvutitehnika ja robootika.

Varasemalt on avatud ka IT-õiguse õppekava. Tegemist on Eestis ainulaadse tervikliku IT-õiguse programmiga, mis loodi eesmärgiga koolitada kõrgelt kvalifitseeritud IT valdkonna õigusspetsialiste.

Vastuvõtt maalikunsti erialale peatatakse

Muudatused puudutavad ka maalikunsti eriala, mis oli 2010. aastal sulgemisohus. Järgmisel aastal selle bakalaureuseõppesse uusi üliõpilasi ei võeta, tänased tudengid saavad oma õpingud ülikoolis lõpuni viia.

Filosoofiateaduskonna dekaani professor Margit Sutropi sõnul käivad aktiivsed arutelud maalikunsti tuleviku üle Eestis laiemalt, sest maalikunsti õpetamine pole tegelikult Tartu ülikooli vastutusvaldkond ning selle õpetamine on ka väga kallis.

"Järgmise aasta bakalaureusetaseme vastuvõtu peatamine on vaheotsus, sest välja on töötamisel terviklik plaan maalikunsti jätkusuutliku tuleviku tagamiseks. Nimetatud plaani peab heaks kiitma ülikooli senat kui kõrgeim akadeemiline otsustuskogu, alles seejärel saame maalikunsti osas lõplikest ja sisulistest otsustest rääkida," lisas Sutrop.

Kunstide osakonna sulgemisest pole Halliku sõnul vähimalgi määral juttu olnud.