Tartu õigeusukogudus ei pääsenud oma kirikusse

 (3)

NB! Oluliselt täpsustatud. BNS-s tühistab eelmise

sellekohase uudise.

TARTU/TALLINN, 22. detsember, BNS - Tartu Aleksandri koguduse 300 liiget ei pääsenud teisipäeval oma pühakotta, kuna üks Eesti apostlik-õigeusu kiriku tülitsevatest pooltest tellis turvafirmalt kirikule valve.

Eesti apostlik-õigeusu kiriku (EAÕK) Tartu koguduse ja ESS Lõuna vahel oli 14. jaanuaril sõlmitud valveteenuse osutamise leping. Koguduse esindajateks olid toona eelmisel nädalal kiriku tüli tõttu vaimulikuseisusest tagandatud preester Samuel Puusaar ja Gabriel Keres.

Esmaspäeval sai ESS aga EAÕK-i sinodilt teate, et Püha Aleksandri kogudust on edaspidi volitatud esindama uued inimesed: Silvia Muru, Johannes Keskküla ja Ergo Laas.

Samas sooviti ESS-ilt kirikuhoone sissepääsu juurde liikumisanduri paigaldamist, et oleks välistatud hoonesse sisenemine kuni sinodi uue korralduseni.

ESS paigaldas andurid kirikusaali teisipäeval kell 16 ning juba kell 16.11 tuli ekipaazhil sõita Sõbra 19A asuva kirku juurde tülitsevaid pooli rahustama. Sündmuskohale sõitis kell 16.30 ka Tartu politsei patrull, kuna üks kohalolnuist palus politseid avalikku korda kaitsma.

Tartu politsei pressiesindaja sõnul ei juhtunud kiriku juures aga midagi sellist, et politseil tulnuks rahvast jõudu kasutades laiali saata. Rahvast polnud ka kirikus ning seega ei aetud sealt kedagi välja.

Kuna kell 19 polnud tülitsejad lahenduseni jõudnud, siis pandi kirik ööseks valve alla ja sinodi esindajad pitseerisid hoone välisukse.

Kolmapäeval teatas Puusaar aga ESS-ile, et kellelgi pole o?igust keelata kogudusel ESS-i valve all olevat vara kasutamast ning nõudis, et ESS jätkaks aasta alguses sõlmitud lepingu täitmist.

Konflikt lõppes kolmapäeval sellega, et Samuel Puusaar ja sinodi määratud uus koguduse esindaja kirjutasid ESS-iga alla turvafirma teatele lepingu lõpetamise kohta.

Preester Samuel Puusaare sõnul oli olukord teisipäeval kirkuhoones juures hoopis teistsugune. "Pärastlõunal tuldi ja aeti kogudus siseministeeriumi abiga tänavale," ütles Eesti apostlik-õigeusu kiriku (EAÕK) tüli tõttu eelmisel nädalal vaimulikuseisusest tagandatud Puusaar BNS-ile.

"Siseministeeriumi usuasjade osakonna korraldusel pitseeris politsei pühakoja uksed ning paigaldas ESS-i abiga alarmi," sõnas Puusaar, kirjeldades koguduse juhatuse kirikust väljatõstmisest.

"Inimesed nutsid ja võrdlesid seda Stalini-aegsete repressioonidega," kirjeldas sinodi otsusega ametist tagandatud preester koguduse reaktsiooni.

Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au kinnitas BNS-ile, et usuasjade osakond ei ole andnud kellelegi ühtegi korraldust mitte ühegi pühakoja sulgemiseks ega koguduse tänavale ajamiseks.

"Usuasjade osakond püüab teha kõik selleks, et Eestis oleks inimestel tagatud nende usuvabadusega seotud põhiseaduslikud o?igused. On äärmiselt kahetsusväärne, et kodanik Sulev Puusaar on oma avaldustega desorienteerinud nii kogudust kui ka avalikkust," ütles Au.

Siseministeerium kinnitas pressiteates, et ei sekku kiriku siseküsimuste lahendamisse. Samuti ei osalenud politsei Tartu Aleksandri koguduse kirikuhoone kinnipitseerimisel, vaid viibis sündmuskohal avaliku korra tagamise eesmärgil, ütles ministeeriumi pressiesindaja.

EAÕK-i sinod tagandas preestrid Samuel (Sulev) Puusaare ja Gabriel (Priit) Kerese vaimulikuametist ja vaimulikupühitsusest 14. detsembril. Päev hiljem moodustas sinod komisjoni, kellele tehti ülesandeks revideerida peale Tartu Aleksandri koguduse ka Gabriel Kerese juhitava Valga Isidori kiriku asjaajamist ning kirikute varasid. Samuti tuli komsjonil kuni revideerimise alguseni kiriku uksed pitseerida.

Metropoliit Stefanus tagandas Puusaare ja Kerese ametist kirikuvastase tegevuse ja ebakristliku käitumise tõttu, teatas apostlik-õigeusu kiriku sinod BNS-ile saadetud ametlikus teates.

EAÕK-ist tagandatud vaimulikud Samuel Puusaar ja Gabriel Keres moodustasid seejärel oma sinodi ning teatasid, et heidavad kirikust välja Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Stefanuse.

Tagandatud vaimulike teatel oli piiskop Stefanuse EAÕK-i Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi ametisse nimetamine ebaseaduslik ning seega on ebaseaduslikud ka tema moodustatud kirikuvalitsemise organid.

"Stefanuse ebaseaduslikult EAÕK-i metropoliidiks saamine oli võimalik vabariigi valitsuse toetuse tõttu," nentis Puusaar.

Puusaar ja Valga Isidori koguduse preester Keres kaebasid kevadel kohtusse metropoliit Stefanuse valimise EAÕK-i metropoliidiks ning nõuavad EAÕK-i põhikirjalise iseseisvuse taastamist ning Konstantinoopoli ülemvõimu alt vabastamst.

Puusaar ja Keres ei pea õigeks, et Eesti metropoliidiks valiti mitte-eestlane, kes ei tunne siinset olukorda ning püüab o?õnestada Eesti õigeusu kirikut. Samuti ei järgitud nende arvates Stefanuse valimisel EAÕK-i põhimäärust, kus on öeldud, et metropoliidi peab valima kiriku täiskogu.

Puusaar ja Keres saatsid vastava teate president Lennart Merile, peaminister Mart Laarile, siseminister Tarmo Loodusele, Tallinna ja kogu Eesti peapiiskopile Korneliusele, Tallinna linnakohtu kohtunikule Jüri Mesipuule ning metropoliit Stefanusele.

Novembris alanud kohtuistung Puusaare hagi asjus jätkub Tallinna linnakohtus märtsis. Puusaare kinnitusel on peale nende kahe palju teisi sama meelt vaimulikke, kes eelistavad aga esialgu varju jääda.

Vaimulikuseisusest ilma jäetud Puusaarel ja Keresel puudub 14. detsembrist õigus esineda EAÕK-i nimel, toimetada sakramente ja talitusi