Tartu arstide liit: haigla tugitöötajate koondamine pikendaks ravijärjekordi ega tooks kokkuhoidu

 (9)
Tartu arstide liit: haigla tugitöötajate koondamine pikendaks ravijärjekordi ega tooks kokkuhoidu
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

Tartu arstide liit saatis tervise- ja tööministrile Jevgeni Ossinovskile avaliku kirja, milles avaldab toetust Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusele, kelle sõnul ei ole tugitöötajate koondamine otstarbekas ja viib ravijärjekordade veel pikemaks venimiseni.

Avaldame Tartu arstide liidu kirja täismahus.

Toetuskiri SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusele

Tartu arstide liit toetab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse, Eesti arstide liidu ja Tervishoiutöötajate kutseliidu seisukohta, et tugipersonali vähendamine Kliinikumis 85 töötaja võrra ilma eelneva sisulise analüüsita, ei ole otstarbekas ega soodusta valitsuskulude vähendamist.

Arstidena teeme igapäevaselt meeskonnatööd mitmete erialade spetsialistidega, kelle abil saavutame haigete kiirema paranemise ning tööle tagasipöördumise. Haigla mittemeditsiiniline tugipersonal tagab seadmete ja infosüsteemide usaldusväärse töö, logistikaküsimuste lahendamise ning haigete üldise rahulolu arstiabiga. Tugipersonali töötajad aitavad meditsiinitöötajatel tegeleda oma põhitöö − haigete ravimisega.

Haiglate rahastamine toimub ravijuhtude põhiselt haigekassa hinnakirja alusel. Tugipersonali vähendamise korral ei suuda Kliinikum täita haigekassaga sõlmitud lepingut ning pikenevad ravijärjekorrad. Meditsiinitöötajate koormust ei ole enam võimalik suurendada, samas tugiteenuste sisseostmine ei pruugi saavutada majanduslikku kokkuhoidu.

Oleme seisukohal, et tugipersonalil on meditsiinitöötajate põhitöö juures oluline roll ning haiglate kärpekava ilma taustauuringuta halvendab kvaliteetse arstiabi kättesaadavust.

Tartu Arstide Liidu nimel
Jaan Sütt
eestseisuse esimees