Tamm, Kross ja Saar lähevad riigikogu nimel Strasbourgi Venemaa hääleõiguse küsimust arutama

 (10)
Raivo E Tamm
Raivo E. Tamm läheb koos Eerik-Niiles Krossi ja Indrek Saarega Venemaa küsimust arutama.Foto: Oliver Tsupsman

Riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross, Indrek Saar ja Raivo Tamm osalevad sel nädalal Strasbourgis toimuval Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) täiskogu osaistungil, kus peateemadena on arutelu all ENPA otsustusprotsesside tugevdamine ja Venemaa volituste ning hääleõiguse küsimus.

Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross sõnas, et ENPA keskendub oma suve osaistungil assamblee otsustusprotsesside võimalikule muutmisele seoses liikmesriikide delegatsioonide volituste ja hääletuste küsimusega.

„Olulisima küsimusena on tegelikult päevakorras Venemaale hääleõiguse tagasiandmine. Sündmuste taoline areng, mis kaotaks üldse võimaluse delegatsioonide hääleõigust piirata, nõrgendaks oluliselt ENPA autoriteeti, annaks äärmiselt negatiivse signaali inimõiguste kaitsjatele üle maailma ja premeeriks täiesti absurdselt Venemaad,“ ütles Kross.

Täiskogu teemadeks on ka Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriigi olukord Maltal, naistevastase vägivalla lõpetamise ja soolise võrdõiguslikkuse saavutamine, laste vastu suunatud vägivalla lõpetamine ning ÜRO eriraportööri avaldus laste müügi ja seksuaalse ekspluateerimise kohta.

Kõne all on ka olukord Süürias, järelevalvealane dialoog Bulgaariaga, Boriss Nemtsovi mõrv ja ENPA eelarve. Lisaks valib ENPA omale uue peasekretäri.

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat.