TalTech varustas helitoega 95 protsenti oma liftidest

 (1)
TalTech varustas helitoega 95 protsenti oma liftidest
Foto on illustreeriv.Foto: Kert Saarma

TalTech on pikka aega teinud mõtestatud pingutusi ja investeeringuid selleks, et erivajadustega üliõpilastel oleks aasta-aastalt paremad võimalused omandada soovitud erialal kõrgharidust ning areneda akadeemiliselt, hoolimata puudest põhjustatud füüsilistest takistustest. Nii said hiljuti pea kõik ülikooli liftidest helitoe.

Enamik hääletoe saanud liftidest teavitavad kasutajat eesti- ja inglise keeles sellest, millal uksed avanevad ja sulguvad ning mis korrusel liftid peatuvad.

See annab inimesele, kes ei saa vajalikul määral informatsiooni oma nägemismeele abil, heli teel teada, kus ta on ja kuhu liigub. Mõned liftid teavitavad sõitjaid vaid ukse sulgumisest.

Enamikele liftidele on hääle andnud Jakob Rosin, kes on Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige ning üks Raadio 2 hommikuprogrammi saatejuhtidest.

„Elukestvat õpet ja teadmistepõhist majandust hindaval ajastul on oluline, et iga õpimotiveeritud inimene saaks võimalikult iseseisvalt omandada võimetekohast akadeemilist haridust ning seeläbi tööandjate vajadusi arvestades kvalifitseeritud spetsialistina ühiskonda panustada,“ märkis TalTechi erivajadustega üliõpilaste nõustaja Sven Kõllamets. „Seetõttu pidasime oluliseks, et iga liftikasutaja teaks, millisel korrusel lift peatus – esmapilgul väike, kuid oluline detail.“

TalTechi eri hoonetes on kokku 18 kabiiniga lifti, millest tänaseks on häältoe saanud 17. Sellisel arvul helitoega lifte ei ole hetkel üheski teises Eesti ülikoolis.

TalTechi linnak on Eesti ülikoolide võrdluses esimesi ning üks parimal viisil läbimõeldud ja disainitud just liikumispuudega, piiratud liikumisvõimega või erivajadustega tudengite heaolu arvesse võttes. Seda on varem rõhutanud ka rahvusvahelised hindajad. Nii on ülikoolis olemas automaatselt avanevad uksed, kaldteed, platvormtõstukid treppidel jpm.

TalTechi on pingutuste eest ligipääsetava ja universaalselt disainitud ülikoolilinnaku loomise puhul tunnustanud rahvusvaheline Zero Projecti ekspertkogu (Innovative Practices 2014 on Accessibility), Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (Aasta tegu 2011), Eesti Pimedate Liit (Aasta tegu 2014) jt.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on andnud TalTechile ka „Siia Saab“ märgi. Erivajadustega üliõpilaste nõustamist on tunnustamisväärsena mainitud ka rahvusvahelises akrediteerimisraportis.

Võimalus TalTechi tudengiks saada on juba täna: 1. novembril algas tehnikaülikoolis uute tudengite vastuvõtt.

Vaata lähemalt