Tallinna–Tartu maanteel algavad ettevalmistustööd teeremondiks

 (6)
Järvevana tee remont
Järvevana teeFoto: Andres Putting

Täna algavad kaks nädalat kestvad ettevalmistustööd Tallinna–Tartu maantee Mõigu–Jüri teelõigu vasaku sõidutee remonttööde teostamiseks. 18. aprillist suletakse liiklusele teine sõidusuund ehk Tartu-Tallinna suund Assaku ja Jüri vahelisel lõigul ning kogu autoliiklus suunatakse teisele poole eraldusriba.

„Mõigu–Jüri lõigul jätkatakse 2015. aastal alustatud katendi remondi ja nelja viadukti renoveerimistöödega, mis viiakse vastavusse tänapäevaste nõuetega kandevõime ja kõrgusgabariidi osas. Töid on plaanis teostada kahes etapis,“ selgitas Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna juhataja asetäitja Vello Voolaid.

28. märtsist 06. aprillini teostatakse kõik vajalikud tööd liikluse ümbersuunamiseks, asfalteerimistöödeks ning ehitatakse välja ajutised bussipeatused. Ettevalmistustööde ajal on antud teelõigul kehtestatud piirkiirus kuni 70 km/h. 18. aprillist suunatakse kogu liiklus esimesele ehk Tartu-Tallinna sõidusuunale. Liikluskorralduse muudatus tähistatakse ajutiste liikluskorraldusvahenditega. Selline liikluskord kehtib septembrini 2016. Sõidukite liiklemiskiirus on ka siis piiratud kuni 70 km/h.

Riigimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa Mõigu–Jüri teelõigu rekonstrueerimise eesmärk on saavutada paremad ühendused TEN-T võrgustikus, et muuta nii kohalik kui antud maanteed kasutav transiitliiklus sujuvamaks. Samuti parandatakse sõidutee ning viaduktide seisukorda, liiklusohutust ning arendada taristut. Rekonstrueerimise käigus viiakse Mõigu-Jüri teelõik vastavusse Euroopa liiklusohutus-, koormus- ja keskkonnastandarditele.

Remonttöid teostab AS Teede REV-2, ehituse järelevalvet Teede Tehnokeskus AS. Rekonstrueerimise lepingu kogumaksumus on 8 311 637,99 eurot. Ehitust rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Lõigu rekonstrueerimine lõpeb 2016. aasta septembris.