Tallinnasse kogunevad üliõpilasliidrid üle Euroopa


Tudengid
Foto: Andres Putting

Euroopa Üliõpilasliit korraldab Tallinnas 02.-05. maini kõrghariduse rahastamise küsimustele pühendatud konverentsi „Financing of higher education - financing the students future", kus osalevad 120 üliõpilasesindajat 40-st riigist üle Euroopa.

Kolmepäevase konverentsi raames toimuvad kõrghariduse rahastamisele pühendatud loengud, seminarid ja töötoad. Konverentsil osalevad teiste hulgas Eurostudenti projekti eestvedaja Dominic Orr, tasulise kõrghariduse vastast võitlust Suurbritannias juhtinud Aaron Porter, soolise võrdõiguslikkuse ekspert Alison E. Woodward Brüsseli Vaba Ülikoolist ja paljud teised, teatas Eesti Üliõpilaskondade Liit.

“Tegemist on Euroopa üliõpilasliikumise aasta kõige tähtsama üritusega. Alates 2009. aasta majanduskriisist on enamikes Euroopa riikides vähendatud kõrghariduse rahastamist, mis on mõjutanud negatiivselt kõrgharidusele ligipääsu. Meil on hea meel, et konverents on pühendatud teemale, mis on meilgi muutunud väga aktuaalseks,” ütles Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Maris Mälzer.

Ürituse programmi ja esinejatega saab tutvuda kodulehel http://eyl.ee/bm60/.

Konverentsi järel toimub kolmepäevane Euroopa Üliõpilasliidu üldkogu, kus valitakse liidule uus juhatus.

Euroopa Üliõpilasliit on Euroopa üliõpilaste katuseorganisatsioon, mis esindab üle 11 miljoni üliõpilase. Liidu peamine eesmärk on edendada üliõpilaste hariduslikke, sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi huve Euroopa tasandil.

Konverentsi läbiviimist toetab Euroopa Komisjon projektist “Financing the Students' Future".