Tallinnas said kokku Euroopa riikide mereväe ülemad


Tallinnas said kokku Euroopa riikide mereväe ülemad
Foto: Kaitseväe peastaap

Täna kohtuvad Tallinnas 26 Euroopa riigi mereväe ülemad, et arutada merelise julgeolekuga seonduvatel teemadel.

"Nii NATO kui Euroopa Liidu riikidel tuleb adekvaatselt reageerida uutele väljakutsetele merelise julgeoleku tagamisel," ütles kohtumise avanud kaitseminister Hannes Hanso. "Rohkem kui kunagi varem vajame omavahelist koostööd nii rahvusvaheliselt kui riiklikult ametkondade vahel, sest mereline julgeolek on ühine huvi, kus kõik väljakutsed on omavahel paratamatult tihedalt seotud," ütles Hanso.

Eesti on korraldajamaana valinud kohtumise keskseks teemaks meresõjalised väljakutsed kitsastel ja madalaveelistel merealadel. Lisaks arutletakse kohtumisel kuidas muutuvad nõuded merevägedele, milline on mereliste võimekuste strateegia ja selle mõju tänapäeva mereväele ning kuidas luua tasakaalustatud merejõude. Samuti räägitakse tehnoloogia arengu, mereseire ja autonoomsete süsteemide kasutamisega seonduvatel teemadel.

Eesti mereväe ülema mereväekapten Sten Sepperi sõnul peab meresõjaline võimearendus suutma aastakümneid ette vaadata. "Piltlikult öeldes peavad täna ehitatavad laevad olema võimelised tegelema tuleviku ohtudega ka aastakümnete pärast," ütles Sepper.

Kohtumisel osalevad Albaania, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Sloveenia, Taani, Türgi ja Ühendkuningriigid. Vaatlejatena võtavad osa Ameerika Ühendriikide 6. laevastiku ülem viitseadmiral James Foggo ja NATO merelise väejuhatuse ülem viitseadmiral Clive Johnstone.

CHENS (CHiefs of European NavieS) on Euroopa mereväe ülemate mitteametlik foorum, mille eesmärgiks on edendada liikmeksolevate merevägede üksteisemõistmist ja suurendada mereteadlikust oma liikmesriikides. 1990. aastal alguse saanud iga-aastane liikmesriikide vahel roteeruv konverents toimub tänavu esimest korda Eestis.