Tallinnas pikalt elanikele peavalu valmistanud auklik Nisu tänav saab uue kuue

 (4)
Tallinnas pikalt elanikele peavalu valmistanud auklik Nisu tänav saab uue kuue
Nisu tänavGoogle Maps

Tallinna kommunaalamet koostöös Põhja-Tallinna valitsuse, Tallinna transpordiameti ja teiste linnaasutustega valmistas ette Pelgulinnas asuva Nisu tänava rekonstrueerimistööde kavandi, mille tutvustamine kohalikele elanikele ja ühistute esindajatele toimus neljapäeval.

Linn rekonstrueerib Nisu tänava täielikult alates Ristiku tänavast kuni Sõle tänavani.

Kavandatud on viiemeetrise laiusega sõidutee koos mõlemapoolsete kahe meetri laiuste kõnniteedega. Kõnniteede kate tuleb mitte asfaldist vaid tänavakividest, kuna tegemist on miljööväärtusliku alaga. Kõnniteed korrastatakse ka korterhoonete sissepääsude juures.

Nisu tänava rekonstrueerimistööde eskiis Illustratsioon: Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul oli elanike ja ühistute esindajate ühisest arutelust palju kasu.

“Tänava rekonstrueerimine puudutab kõiki selle äärde jäävate inimeste elu, seega püüame olulisemate ja suuremate tööde puhul inimesi teavitada ja kaasata. Nii oleme teinud ka Vana-Kalamaja tänava puhul, mis on ilmselt üks suuremaid kavas olevaid muudatusi Põhja-Tallinna liikluses. Inimesed vaatavad tänavat eeskätt jalakäija, aga ka laste ohutuse seisukohast. Nisu tänava puhul peeti kohtumisel oluliseks kiiruse piiranguid ja jalakäijate ohutust,” ütles Kaljulaid.

Ehitustööde käigus säilitatakse maksimaalselt olemasolevad puud. Selleks paigaldatakse osa trasse puurimismeetodi abil puude alt. Samuti rajatakse tööde käigus sadevee kanalisatsioon, korrastatakse kõik tehnovõrgud, paigaldatakse vee- kanalisatsiooni- ja küttetorustik.
Sõle tänava poolsele osale rajatakse minipark, kuhu paigaldatakse vajalik inventar - pingid, prügikastid ja väikevormid.

Kohalikel elanikel pinnuks silmas olnud parkimine korrastatakse - Aru ja Sõle tänava vahelisel lõigul rajatakse hulgaliselt parkimiskohti.
Kommunaalameti esindajad kinnitasid, et ehituse ajal tagatakse kõigile kohalikele elanikele juurdepääs oma maja juurde.

Nisu tänava rekonstrueerimisprojekt läbib praegu kooskõlastusringi. Ehitustöödega on plaanis alustada kevadel.