Tallinnas Lasnamäel haiseb. Kodanikuaktivistid esitasid petitsiooni: kas niimoodi jõuamegi esimese viie hulka?

 (103)
Tallinn õhust
Tallinn, LasnamäeFoto: Hendrik Osula

Viimaste kuude jooksul on Tallinnas Lasnamäel Raadiku ja Mahtra asumis elavad inimesed kurtnud ebameeldivat lõhna, mis pärineb sealsamas lähedal Väo karjääris asuvast asfalditehasest. Linnaosavalitus on lubanud, et hais kaob juba käesoleval nädalal.

Lasnamäe kodanikuaktivistid otsustasid ka omalt poolt probleemi lahendamisesse panuse anda. Veebiportaalis change.org on Vjatšeslav Andrejevi nime alt alustatud petitsoon, mis kannab nime „Puhas õhk Lasnamäel kasvavale põlvkonnale! Чистый воздух нашему поколению!” Petitsioon on suunatud keskkonnaametile.

Aktivist kutsub üles oma toetusallkirja andma järgmisele petitsioonile:

„Rahvas nõuab kasvavale põlvkonnale puhast ja TERVISELE ohutut elukeskkonda! Tulevased noored on Meie riigi tulevik ja vundament! Meie riigi kvaliteet ja iseseivus on otseselt seotud tugevate, TERVETE ja jätkusuutlike noortega. Ütleme koos EI tehastele linnade piires!!”

Viide petitsioonile ja allakirjutanute põhjendustele asub siin. Kuivõrd see mõju avaldab ja milliseid tulemusi annab, esialgu selge ei ole.

Linn lubab lahendusi

Linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul lubasid asfalditehase esindajad, et käesolevast nädalast võetakse kasutusele uut tüüpi kütus, mis peaks kohalikele elanikele ebameeldivusi tekitava probleemi lahendama. Sellest kirjutas Jufereva oma Facebooki leheküljel.

Ka Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf väidab, et tehasega on kütuse vahetamise osas kokku lepitud.

Siiani kasutas tehas põlevkiviõli, mis nüüd vahetatakse turvalisema diiselkütuse vastu, selgitas Klandorf. Kui see ei peaks aitama, hakatakse arutama tehase sulgemist, lubas abilinnapea.

Linnal pole samas selles osas otsustusõigust. Küsimus kuulub keskkonnainspektsiooni otsustusalasse, kes lahendab asja juba septembri keskpaigast saadik.

Lõhna päritolu ja selle ohtlikkuse taseme väljaselgitamises osales ka päästeamet. Mõõtmiste tulemusel tuvastati, et kuigi lõhn on ebameeldiv, ei ületa see ette nähtud norme.

Täna teatas keskkonnainspektsioon, et kuigi tehas on diiselkütusele üle läinud, pole probleem veel täielikult lahenenud.

Tehase omanik: tootmise karjäärist ära viimine poleks hea lahendus

Asladitehase omaniku OÜ Verston Ehitus juhatuse liikme Veiko Veskimäe sõnul on üleminek diislikütusele lõhnaprobleemi oluliselt vähendanud. Veskimäe selgituste kohaselt on esimesel paaril päeval süsteemis jätkuvalt põlevkiviõli jääke, kuid ilmselt nädala pärast ei tohiks põlevkiviõli kasutamisele iseloomulikku lõhna enam üldse tunda olla.

Veskimäe selgitas, et linna tingimustes asfaldi tootmine on komplitseeritud tegevus. "Lihtsustatult võiks võtta seisukoha, et linna tingimustes tootmist mitte lubada, kuid sellisel juhul kahjustaksime loodust, vedades autodega karjäärist materjali esmalt linnast välja ja pärast uuesti linna tagasi," märkis ta.

Lisaks ei ole asfaldi tootmise linnast eemale viimine efektiivne ka rahalisest seisukohast, sest muudab objektid kallimaks. "Tegeleme kindlasti aktiivselt edasi võimalike jätkusuutlike lahenduste otsimisega, et tagada kogukonna rahulolu ja leida võimalusi tootmisega jätkamiseks," sõnas Veskimäe.

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva kinnitas, et nemad jätkavad olukorra jälgimisega ja teavitavad inimesi viivitamatult kõigist otsustest, mis tehakse seoses asfalditehase tööga. "Sõltumata mõõtmistulemustest seisab Lasnamäe linnaosa valitsus selle eest, et ebameeldiva lõhna jätkumisel tehast kevadel mitte käivitada samal asukohal," toonitas Jufereva.