Tallinna volikokku enam külalised ei pääse

 (31)
Tallinna volikokku enam külalised ei pääse
Foto: Andres Putting

Linnavolikogu koosseisu eelseisva suurenemise tõttu tuli praegusel Tallinna volikogul muuta oma töökorda. Et pärast kohaliku omavalitsuse valimisi kuulub Tallinna linnavolikogusse senise 63 asemel 79 liiget, satub volikogu esimehe Toomas Vitsuti sõnul ohtu istungisaalis viibijate turvalisus.

„Ehkki kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on volikogu istungid avalikud, ei saa me seda senisest suurema koosseisu puhul enam praegusel viisil tagada,“ selgitas Vitsut pressiesindaja teatel. „See ei ole absoluutselt juriidiline, vaid üksnes inimeste turvalisuse probleem — lihtsalt ohutusnõuded ja päästeameti vastav ettekirjutus on seadnud selles saalis üheaegselt viibijatele piirarvu.“

1996. aasta projektist ja ohutusnõuetest lähtuv piirarv 120 hõlmab ennekõike 79 linnavolikogu liiget, aga ka linnavalitsuse liikmeid, linnasekretäri, volikogu kantselei juhatajat ja istungi läbiviimisega seotud teenistujaid, samuti volikogu esimehe või tema äraolekul aseesimehe poolt kutsutud muid isikuid.

Samas rõhutas volikogu esimees, et nii nagu näiteks ka riigikogus, jäävad linnavolikogu istungid edaspidigi avalikuks, sest huvilistel on võimalik jälgida saalis toimuvat reaalajas kas interneti vahendusel või volikogu hoonesse paigaldatud suurel ekraanil. Samuti on juurdepääs helisalvestusele Tallinna veebilehe kaudu ning volikogu kantseleiga kooskõlastatult võib istungil toimuvast teha filmi- ja videovõtteid ning tele- ja raadioülekandeid.

Seotud lood:

Tallinna linnavolikogu liikmete arvu suurendas seniselt 63-lt 79-le riigikogus läinud aasta detsembris vastuvõetud seadus. Ühtlasi suurendati sellega linna kulutusi ainuüksi volinike tegevuse hüvitamisele 1,6 miljonit krooni aastas, märkis volikogu esimees.

„Võimaliku õnnetusega kaasnevast vastutusest hiilisid kõrvale need 15 volikogu liiget, kes küll saalis viibisid, aga muudatuste hääletamisel ei osalenud,“ kommenteeris Vitsut ülekaaluka häälteenamusega tehtud otsust.