Tallinna volikogu Isamaa fraktsioon nõuab Jelena Glebova Tondiraba spordikeskuse juhi kohalt vabastamist

 (47)
Uisuliit
Jelena GlebovaFoto: Jaanus Lensment

Tallinna volikogu Isamaa fraktsioon andis eilsel volikogu istungil sisse eelnõu, millega tehakse Tallinna linnavalitsusele ülesandeks vabastada ametist Tondiraba spordikeksuse juhataja Jelena Glebova seoses oma tööülesannete mittekohase täitmisega.

Eelnõu seletuskirja kohaselt juhib Glebova juhib linna hallatavat asutust Tondiraba Spordikeskust alates 30. juunist 2014 ja ta nimetati ametisse linnapea Edgar Savisaare ettepanekul ilma avaliku konkursita. Gleboval puudus varasem juhtimiskogemus.

Tallinna linna sisekontrolöri teenistus viis 2016. aastal läbi auditi 2015-2016. aasta kohta ning selle käigus avastati tõsiseid rikkumisi, mille kohta tehti keskusele 24 ettekirjutust. Audit tuvastas, et Glebova sisuliselt ei juhi spordikeskust, puudub adekvaatne äriplaan ja tasuvusanalüüs, samas eelarve on miinuses, dokumentide ja lepingute sõlmimine ning registreerimine on puudlik, hinnakirjad ja ametijuhendid on puudlikud.

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon revideeris spordikeskuse tegevust 2016 teisest poolaastast 2017. aasta lõpuni. Revisjonikomisjon tõi oma tänavu 3. mai aktis välja terve rea jätkuvaid puudusi – osad töölepingud on vormistatud vigaselt ja osaliselt allkirjastamata, osad üürlepingud on sõlmitud tagasiulatuvalt, spordkeskuse suhtes tehti kohtus 9687 euro suurune tagaseljaotsus, kuna keskuse esindaja ei ilmunud kohtusse, teenuste ostmisel on ületatud lihthanke määra.

Kuigi Tondiraba Spordikeskuse haldus- ja majandustegevus on korduvate auditite ja revisjonide käigus paranenud, tuleb Isamaa fraktsiooni hinnangul asuda seisukohale, et linna hallatava astuse juhtimine on tõsine materiaalse vastutusega väjakutse, mis vajab kogemust, oskusi ja teadmisi ning see ei ole noorte talentide leidmise katselabor või idufirma, kus võib õnnestuda või läbi kukkuda.

Linnavalitsusel tuleb Isamaa fraktsiooni hinnangul oma eksimust tunnistada ja kui linnavalitsus soovib vabaneda linnaettevõtete ja allasutuste kohal hõljuvast korruptsiooni ja onupojapoliitika vaimust ning kuvandist, siis tuleb alustada sobimatute ja saamatute juhtide vabastamisest ning leida uued juhid avalku konkurssi ja kehtestatud pädevusnõuete kaudu.