Tallinna Vesi Pirita tee kandi veetorudest: kontrollime torusid regulaarselt ja Tallinna lahte need ei reosta

 (2)
Keskkonnaamet Pirital
Sademeveetoru Pirita tee ääresFoto: Jaanus Lensment

Möödunud nädalal käisid keskkonnaametnikud kontrollimas Pirita tee kandis Tallinna lahte suubuvaid veetorusid, kuna oli kahtlus, et nende kaudu juhitakse merre puhastamata reovett. Selgus, et torude eest vastutab AS Tallinna Vesi, mille kommunikatsioonijuht Eliis Vennik kinnitas, et neid kontrollitakse regulaarselt ja reostuse allikaks need ei ole.

"Pirita tee piirkonnas merre suunduvad torud on lokaalsed, väikese vooluhulgaga sademe- ehk vihmaveetorud. Tegu on ajalooliste väljalaskudega, mis ehitati välja koos Pirita tee rajamisega," kinnitas Vennik Delfile.

Pirita tee kandis Tallinna lahte suubuvatesse torudesse suunatakse Venniku kinnitusel vaid sademe- ja drenaaživett. "Piirkonnas asub ka mitu suurema vooluhulgaga toru, millest võetakse regulaarselt vastavalt kontrollkavale proove ja need on olnud nõuetele vastavad. Seega ei ole mingit põhjust arvata, et piirkonna halva lõhna põhjuseks on nimetatud torud," ütles Vennik.

Kõiki Pirita teel asuvaid restkaevusid peseb Tallinna Vesi Venniku sõnutsi regulaarselt, et vältida prügi sattumist merre ja välistada üleujutus Pirita teel. "Suuremad jäätmed satuvad väljalasu juurde tõenäoliselt hoopis rannast või mere poolt, mitte sademevee torustiku kaudu," arvas ta.

Seotud lood:

Venniku sõnul ei vasta ka tõele, et kõnealused torud on kaardistamata. "Torud on geoinfosüsteemides täiesti olemas. Tallinna linna sademevee väljalaske registreeriti ühtsesse süsteemi eelmise sajandi lõpus," ütles Vennik.

Miks jäid need lokaalsed vihmavett juhtivad torud toona arvele võtmata, on Venniku sõnul täna raske vastata. "Tõenäoliselt peeti selliseid lokaalseid torusid nende väikese vooluhulga tõttu ebaoluliseks ega nähtud selleks vajadust. Need väljalasud, mis koguvad sademevett suurematelt valgaladelt, on olnud algusest peale registreeritud ja kõik neis kohtades võetud proovid vastavad nõuetele," toonitas ta. "Hetkel oleme Keskkonnaametiga läbirääkimistes, et registreerida ka need väljalasud, mis täna veel seal ei ole," lisas Vennik.

Vaatamata asjaolule, et Pirita tee väikeseid väljalaskusid registrisse kantud ei ole, on Tallinna Vesi neid Venniku sõnul siiski pidevalt hooldanud, et vältida linnaelanike jaoks üleujutustest tulenevaid ebamugavusi.