Tallinna vanur ei pea pensionilisa saamiseks enam igal aastal avaldust kirjutama

 (10)
Pensionär pensioniametis avaldust kirjutamas
Foto: Ilmar Saabas

Linnavolikogu muutis sotsiaaltoetuste maksmise korda Tallinnas nii, et pensionilisa taotlemiseks ei tule esitada avaldust enam igal aastal.

Linnavolikogu muutis täna 10. veebruarist 2005 kehtivat määrust "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“. Tehti kaks muudatust, millega täpsustus toetuste saajate ring. Pensionilisa saab taotleda riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel vanadus- või töövõimetuspensioni saaja ning täisealine rahva- või toitjakaotuspensioni saaja.

Muutus ka avalduse esitamise kord: kui seni on pensionilisa saamiseks tulnud esitada avaldus igal aastal uuesti, siis alates järgmisest aastast peab avalduse esitama ainult toetuse esmasel taotlemisel või juhul, kui pensionilisa saamises on tekkinud vähemalt aastane vahe. Kui pensionär on toetust saanud mitu aastat, aga 2011. aastal jättis avalduse esitamata, peab ta toetuse saamiseks esitama järgmisel aastal avalduse. Niisugune olukord võib tekkida näiteks siis, kui pensionär ei olnud rahvastikuregistri andmetel ajutiselt Tallinna elanik.