Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tugikodu hoone läks remonti

 (4)
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tugikodu hoone läks remonti
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tugikoduGoogle Maps

Täna anti ehitajatele tööde alustamiseks üle Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tugikodu hoone. Renoveeritud hoones on eeldatavasti senisest oluliselt paremad võimalused abivajajatele toetatud elamise teenuse osutamiseks.

Tallinna abilinnapea Tõnis Möldri sõnul on Pelguranna tugikodu renoveerimist oodatud juba pikisilmi, sest 1960. aastal ehitatud hoone tingimused olid tänaseks muutunud juba üpris kesiseks.

„Tugikodu on kahtlemata väärika ajalooga, sest sellest majast sai alguse ka edukas Tallinna Vaimse Tervise Keskus, mis kandiski kuni 2004. aasta oktoobrini Pelguranna tugikodu nime,“ märkis Mölder.

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul renoveeritakse hoone täielikult. Soojustatakse hoone fassaada, vahetatakse välja uksed-aknad, ehitatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ning põhisissepääsudele tuulekojad.

Hoonesse on projekteeritud tube rohkem, kui seal praegu on. Kkku tuleb 30 ühekohalist tuba, puhke-, pesu-, abi-, nõustamis- ja kontoriruumid ning ka spordisaal ja ühisköök.

Hoone projekteerimisel on arvestatud ka liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalustega. Rekonstrueerimise projekti koostas OÜ Esplan. Ehitustöid teevad ühispakkujad Eviko AS ja EVIKO Ehitus OÜ. Pärast aadressil Lõime tn 31a asuva hoone valmimist annab Tallinna Linnavaraamet hoone Tallinna Vaimse Tervise Keskusele üürile.

Abilinnapea Tõnis Mölder lisas, et tugikodu ise, nagu nimigi ütleb, on inimestele kodu, kus aidatakse inimeste iseseisvust toetavas keskkonnas haigusest taastada ning arendatakse igapäevaeluks vajalikke oskusi.

„Vaimse tervise teadlikkuse suurendamine ühiskonnas on väga tähtis ning pealinnas oleme jõudsalt arendamas ka erinevaid teenuseid, mis aitaksid murede korral toime tulla. Probleemidega ei tohi keegi jääda üksi,“ lisas Mölder.

Lähiajal valmib naaberkinnistule rajatud noortemaja, mis tagab paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused kolmekümnele erivajadusega noorele. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatud projekti eesmärgiks on luua noortele elukeskkond, mis toetab nende iseseisvat kogukonnas elamist.