Tallinna uus arengukava: Põhjaväil, lasteasutuste ehitamine ja trammiliiklus

 (11)
Udu Tallinna lahel
Udu Tallinna lahelFoto: Tiit Blaat

Linnavolikogu kuulas ära Tallinna arengukava täitmise aruande ning võttis vastu uue kava aastateks 2014–2020.

Seni kehtinud arengukava uuendamises osalesid kõik linna ametiasutused ning protsessi kaasati ka elanikud, vabaühenduste esindajad ja eksperdid. Arvesse võeti viimastel aastatel toimunud muutusi rahvastikus, majanduses ja sotsiaalsfääris.

Tallinna arendamise strateegiliseks sihiks eeloleva seitsme aasta vältel on kvaliteetse elukeskkonnaga linn, mis on ka väliskülalistele ja investoritele atraktiivne sihtkoht. Vähendades keskkonnasaastet – mh ühistranspordi eelisarengu kaudu – ning muutes linnaruumi kõigiti ohutumaks ja inimkesksemaks, püütakse saavutada Euroopa rohepealinna tiitel aastaks 2018.

Üheks prioriteediks seab arengukava linnaelanike sotsiaalse kaitse.

Kavas on rajada või uuendada lasteasutusi, päevakeskusi, hooldekodusid ja munitsipaalelamuid; suurendada lastekaitsetöötajate arvu; tagada igale koolikoht kodu lähedal; programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ raames rajatakse ligi 5000 uut lasteaiakohta.

Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti hinnangul on Tallinnal paigas prioriteedid ja püstitatud selged eesmärgid, mida ei ole aga võimalik saavutada ilma koostööta vabariigi valitsusega.

„Terve regiooni arengu seisukohalt on vajalik rajada Tallinna väike ringtee ja Väo ristmik, laiendada Rannamõisa teed ja Paldiski maanteed koos Haabersti ristmiku väljaehitamisega. Tallinn on valmis tegema selleks Eesti valitsusega koostööd. Samuti pole üksnes tallinlaste huvides lõpetada Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine, rajada rattateid või teha eeluuringuid Tallinna–Helsingi tunneli rajamiseks,“ loetles Vitsut suuremaid potentsiaalseid koostööprojekte.

Arengukava kohaselt on vaja tihendada koostööd ka Harjumaa omavalitsuste, Helsingi, Peterburi ja Riia linnaga.

Dokumendis on muuhulgas kirjas Põhjaväila ehitus, Peterburi tee, Suur-Sõjamäe tee, Gonsiori tänava ja teiste teeprojektide elluviimine, Lasnamäe tööstuspargi laiendamine, Suur-Sõjamäe tööstuspargi ehituse lõpetamine, tasuta ühistransport, trammiliikluse arendamine Ülemiste ja Lasnamäe suunal.

Kultuuriobjektidest plaanitakse investeeringuid Kultuurikatla, loomaaia, lauluväljaku, Vene Kultuurikeskuse, linnamüüri ja selle tornide, Mustpeade maja, Linnateatri ajaloolise hoonetekompleksi, Salme Kultuurikeskuse, Kanuti gildi hoone, Keskraamatukogu ja Vene muuseumi jaoks.