Tallinna ühistranspordis juba praegu tasuta sõitjad ühiskaarti hankima ei pea

 (120)
Tallinna ühistranspordis juba praegu tasuta sõitjad ühiskaarti hankima ei pea
Foto: Tanel Meos

Kuigi Tallinn loodab, et kõik endale jaanuariks ühiskaardi soetavad, siis on siiski ohtralt inimesi, kes seda tegema ei pea ning kes ühiskaarti õpilas- ja üliõpilaspiletiga asendada saavad.

Raepressi toimetaja Toomas Pirn selgitas Delfile, et ühiskaarti ei pea omama ega piiksutama üle 65-aastased, alla 3-aastase lapse saatja ega eelkooliealised. Üle 65-aastased ei pea ainsana e-kaardita tasuta sõitmiseks olema ka tallinlased.

Samuti ei pea ühiskaarti kasutama puuetega inimesed, kellel on ühistranspordiseaduse alusel tasuta sõidu õigus. Nii ei pea ühiskaarti kasutama puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ega raske nägemispuudega isikud.

Ühiskaarti ei pea omama ega valideerima ka hoolekandeasutuses viibivad lapsed ega vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsed (varjupaigas, hooldamisel perekonnas, asenduskoduteenusel ja eestkostel olevad lapsed).

Lisaks ei pea e-kaarti tarvitama ka represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud ega Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud.

Ühiskaarti ei pea olema ka Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajatel, kui nad täidavad parasjagutööülesannet.

Seotud lood:

Kõik nimetatud, kelle elukoht on rahvastikuregistris Tallinn, välja arvatud alla 3-aastase lapse saatja ja eelkooliealised, saavad soovi korral ühiskaardi tasuta. Lisaks nimetatutele saavad ühiskaardi tasuta ka Tallinna kolme või enama lapsega pere lapsed.

Enamik kõigist loetletutest saab tasuta kaardi elukohajärgsest linnaosavalitsusest, pensionärid postkontorist.

Kaart isikustatakse, mis tähendab, et andmebaasi sisestatakse ka info, millisesse kategooriasse inimene kuulub. Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

Ühiskaardi saab asendada mõne õpilaspiletiga

Ühiskaarti võib asendada muu kontaktivaba kaart, näiteks õpilaspilet, kui see vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile.

Ühiskaardi asemel saab e-pileti ostmiseks kasutada õpilaspileteid, mida on alates möödunud septembrist tosinas koolis väljastatud.

Need koolid on Gustav Adolfi gümnaasium, Jüri gümnaasium, Keila kool, Kostivere kool, Lagedi põhikool, Loo keskkool, Neeme kool, Peetri lasteaed-põhikool, Tabasalu gümnaasium, Tallinna reaalkool, Tallinna ühisgümnaasium, Tallinna saksa gümnaasium ja Vaida põhikool.

Ühiskaarti ei pea olema ka üliõpilastel, õpilastel ega õpetajatel, kellele väljastatakse ISIC kaart (v.a SEB-ist väljastatud ISIC õpilaspilet), õpetajatekaart ITIC või noortekaart IYTC.

Osta saab ühiskaarti igaüks. Selle hind on kaks eurot ja isikustamise eest tuleb välja käia euro lisaks. E-piletit saavad osta kõik ühiskaardi ehk e-kaardi omanikud. Pileteid on muidugi vaja vaid neil, kel tasuta sõidu õigust pole või kes kaardi enda isikuga sidumata on jätnud.