Tallinna tehnikaülikool kriitikutele: rahvusvaheline lühinimi TalTech võeti enamuse heakskiiduga vastu

 (151)
Tallinna tehnikaülikooli rahvusvaheline lühinimi TalTech pole endistele rektoritele meeltmööda
Tallinna tehnikaülikooli rahvusvaheline lühinimi TalTech pole endistele rektoritele meeltmööda.Foto: Madis Veltman

Tallinna tehnikaülikooli vilistlased ja endised rektorid Olav Aarna ja Andres Keevallik tegid avaliku pöördumise ülikooli kuratooriumile, et mitte kinnitada eestikeelsesse käibesse ingliskeelset lühendit TalTech, vaid säilitada eestipärane TTÜ. Tehnikaülikooli sõnul aga võeti rahvusvaheline lühinimi vastu õiguspäraselt.

Aarna ja Keevalliku sõnul ei kooskõlastatud nimevahetust ülikooli vilistlastega ja nende hinnangul on tegu väärtuskonfliktiga.

Avaldame Tallinna tehnikaülikooli vastuse endiste rektorite pöördumisele täismahus:

"Tallinna Tehnikaülikool annab teada, et ülikooli rahvusvahelise lühinime muudatus ülikooli põhikirjas võeti Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu poolt vastu juba 8 kuud tagasi (oktoobris 2018). Uus lühinimi ja kaubamärk on läbinud kõik vajalikud ülikooli põhikirjalised otsustuskogud ning saanud valdava enamusega heakskiidu.

Seda kinnitab ka kuratooriumi antud hinnang, kus kuratoorium kui ülikooli kõrgeim juhtorgan on seisukohal, et lühinimi TalTech ja selle visuaalse kujutise kasutusele võtmine ei rikkunud ega riku Tallinna Tehnikaülikooli seadust, Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja ega teisi õigusakte.

Tallinna Tehnikaülikooli ametlik ja laialdaselt kasutusel olev nimi on endiselt Tallinna Tehnikaülikool.

Uus kaubamärk on toonud ülikoolile juurde silmapaistvust rahvusvahelises suhtluses ning see on hästi toetanud ülikooli maine arengut ka Eestis. Värskelt valminud Eesti ülikoolide maineuuringu põhjal on hea meel väita, et Tehnikaülikooli mainekuvand on viimase aasta jooksul tugevalt tõusnud just Eesti 15-19-aastaste noorte silmis. Tuntavalt on tõusnud nii Tehnikaülikooli erinevaid tugevusi koondav maineindeks kui ka Tehnikaülikooli/TalTechi brändi meeldivus noorte silmis.

TalTechi tugeva maine noorte seas tagab uuringu järgi muuhulgas oluliselt üle keskmise hinnatud uuenduslikkus (uudsed lahendused teadus-, õppe-, arendus- ja loometöös)."

Tehnikaülikool tutvustas uut rahvusvahelist lühendit TalTech mullu septembris.