Tallinna teenetemärgi pälvisid 19 inimest

 (2)
Maimu Berg
---

Linnavolikogu otsuse kohaselt tunnustab Tallinn teenetemärgiga linnale osutatud eriliste teenete eest 19 inimest.

Tallinna teenetemärgi pälvisid kirjanik, kultuuri- ja ühiskonnaelu edendaja Maimu Berg, kultuuride lähendaja ja vastastikuse mõistmise edendaja Olga Bunder, tunnustatud arhitekt ja oma kodulinna tulevikust hooliv aktiivne Tallinna kodanik Ignar Fjuk.

Samuti on tunnustatute seas Tondipoiste mälestussamba taastamise algataja ja sõjakooli ajaloo uurija Jaak Haud, Kadrioru pargi kauane tulemuslik juht ning ja pargikultuuri edendaja Tallinnas Ain Järve, hoolekandesüsteemi ja puuetega noortele mõeldud teenuste edendaja Irina Kalde ning nakkusrežiimide väljatöötaja, kauane meditsiiniõde Eha Kirt.

Tallinna ja Kotka linna sõprussidemete pikaajalise arendajana saab Tallinna teenetemärgi Soome kodanik Sirkka Kotola. Vabaduse väljaku tempoka ja keerukaid otsuseid nõudnud rekonstrueerimise eest pälvis samasuguse tunnustuse Peep Koppel.

Teenetemärk omistatakse samuti kauasele koolijuhile, haridus- ja kultuurielu edendajale Kaja Laanmäele, silmapaistvale lasteaiajuhile Leelo Nairismägile, keskkonnahoiu ja -kasutuse pikaaegsele korraldajale Rein Ratasele, Tallinna Autobussikoondise kauasele personalitöötajale ja töötute aktiivsele rakendajale Malle Säärekõnnole.

Kandvate ooperirollide eest Tallinna kultuurisuvede tähtüritustel, Birgitta festivalidel, pälvis teenetemärgi Jassi Zahharov. Samasuguse tunnustuse osaliseks saavad Tallinna praost, tulemuslike uuenduste elluviija Jaan Tammsalu, laste huvihariduse kauane arendaja Nelja Turu, Pirita linnaosa elukeskkonna ja kodanikuühiskonna arendaja Arvo Uukkivi, Tallinna hariduselu edendaja Lea Vaab ning ühistranspordi kauane arendaja Rein Vinni.

Tallinna vapi- ja teenetemärgid antakse kätte Tallinna päeval 15. mail Raekojas.