Tallinna Loomaaia juhi kohale laekus 14 avaldust

 (2)
Tallinna loomaaed. Loomaia peavärav.
Foto: Madis Kallas

Tallinna loomaaia direktori ametikohale laekus tähtajaliselt ehk 31. juuliks 14 avaldust.

Tallinna kultuuriameti juhataja Aini Härmi sõnul teeb komisjon valiku kahes voorus. „Esimese ehk dokumendivooru alusel valitakse välja vestlusvooru pääsejad,“ täpsustas Härm. „Komisjon alustab vestluste läbiviimist 10. augustil. Komisjon lõpetab töö 15. augustil ja seejärel tehakse linnavalitsusele ettepanek direktori ametisse kinnitamiseks.“

Tallinna loomaaia tegevusvaldkondades on loodus- ja keskkonnateadmiste populariseerimine, liigikaitse ja teaduslik uurimistöö, täienduskooliturse võimaldamine ning inimestele looduslähedases keskkonnas puhkusevõimaluse pakkumine, teatas Raepress.

Kauaaegne Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal vabastati ametikohalt vastavalt tema sooviavaldusele, 1. juulist k.a. seoses vanaduspensionile jäämisega. Mati Kaal töötas Tallinna loomaaia direktorina alates 16. oktoobrist 1975.