Tallinna linnavolikogu määras venekeelse õppega koolid

 (35)
Tallinna linnavolikogu määras venekeelse õppega koolid
Foto: Taavi Arus

Tallinna linnavolikogu kinnitas venekeelse õppega põhikoolid ning taotleb osadele gümnaasiumidele õigust jätkata vene- ja saksakeelset õpet.

Ühtlasi sai Tallinna Saksa Gümnaasium õiguse kasutada põhikooli saksakeelse osakonna 7.–9. klassis õppekeelena saksa keelt.

Tallinna koolid, mille põhikooliastmes on õpetamine venekeelne, on Ehte Humanitaargümnaasium, Haabersti Vene Gümnaasium, Karjamaa Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium, Lasnamäe Vene Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Juhkentali Gümnaasium, Juudi Kool, Kesklinna Vene Gümnaasium, Linnamäe Vene Lütseum, Läänemere Gümnaasium, Mahtra Gümnaasium, Mustamäe Humanitaargümnaasium, Mustamäe Reaalgümnaasium, Mustjõe Gümnaasium, Pae Gümnaasium, Paekaare Gümnaasium, Ranniku Gümnaasium, Tõnismäe Reaalkool, Õismäe Vene Lütseum, Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium, Õismäe Kool, Mustamäe 1. Lasteaed-Algkool ja Lasnamäe Põhikool.

Abilinnapea Yana Toomi sõnul tagavad Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide põhikoolid eesti keele õpetamise vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja põhikooli riiklikus õppekavas toodud nõuetele tasemel, mis võimaldab põhikooli lõpetajatel liikuda ühelt haridustasemelt teisele s.o põhihariduselt keskharidusele ning jätkata õpinguid eesti õppekeelega õppeasutuses.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus garanteerib vähemusrahvustele muukeelse õpetuse juhul, kui vähemusrahvuse õppeasutus valib selle keele õppekeeleks.

Ühtlasi otsustas linnavolikogu taotleda Vabariigi Valitsuselt luba kasutada õppekeelena vene keelt mõnede Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide gümnaasiumiosadele.

Enamasti vene keeles soovivad jätkata gümnaasiumiastmes Kesklinna Vene Gümnaasium, Linnamäe Vene Lütseum, Tõnismäe Reaalkool, Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium, Karjamaa Gümnaasium, Haabersti vene gümnaasium ja Paekaare Gümnaasium. Kakskeelset — 50% eesti ja 50% vene keeles — õpet taotlevad Mustjõe Gümnaasium, Lasnamäe vene gümnaasium ning Juudi kool.

Samuti taotletakse valitsuselt luba kasutada Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelses osakonnas õppekeelena saksa keelt.

Abilinnapea Yana Toom märkis, et 22-st venekeelsest gümnaasiumist kaheksa esitasid taotluse lubada gümnaasiumi osas kasutada õppekeelena vene keelt ja kolm nii eesti kui ka vene keelt. „Paraku põhikooli lõpetaja В1 taseme keeleoskusest on ilmselgelt vähe, et gümnaasiumis aineid, eriti humanitaarõppeaineid eesti keeles õppida. Mitmed koolid tõid ka põhjuseks, et koolis on ebapiisav arv vastava ettevalmistusega pedagooge, mis ei võimalda tagada õppeainete kvaliteetset õpet eesti keeles,“ ütles Toom. „Kuid kindlasti tagavad eelnimetatud koolid eesti keele õpetamise vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning gümnaasiumi riiklikus õppekavas toodud nõuetele. Praegu õpetatakse kõikides Tallinna koolides osasid aineid eesti keeles, kusjuures eestikeelse õppe miinimum on 29% ja kindlasti ei tule kõne alla, et see peaks nüüd langema, pigem vastupidi — meie koolid panustavad jätkuvalt eesti keele õppimisse.“