Tallinna linnavalitsus kiitis 2017. aasta eelarve heaks: kulu linnameediale kasvab

 (31)
Tallinna tramm. Koplisuunaline renoveerimine
Ühistransporti investeeritakse 25 miljonit ja pea 60 miljonit eurot teede remonti.Foto: Priit Simson

Tallinna linnapea kohuseid täitev abilinnapea Taavi Aas tutvustas pressikonverentsil Tallinna 2017. aasta eelarveprojekti, mille Tallinna linnavalitsus otsustas täna erakorralisel istungil heaks kiita ja volikogule vastu võtmiseks saata.

Aas ütles eelarve eelnõu tutvustades, et järgmise aasta eelarve maht on 655 miljonit eurot. Selle aasta täpsustatud eelarve on alla 600 miljoni, nii et järgmise aasta eelarve maht kasvas tänavusega võrreldes 58 miljonit ehk 9,8 protsenti.

„Põhiline mahu kasv tuleb investeeringutelt,“ selgitas Aas. Linna peaministeks tuludeks on nagu ikka ükikisiku tulumaks, mis toob eelarvesse 358 miljonit eurot. Kohalike maksude tulu on kokku 11,4 miljonit eurot, millest suurem osa on parkimistasu ja trahvid.

Kulude osa on tuleva aasta eelarves 502 miljonit eurot. Kulud tõusevad Aasa sõnul 3,8 protsenti ja sarnases mahus kasvab Aasa kinnitusel kulu ka munitsipaalmeediale. „Kulude kasv on proportsionaalne sellega nagu alati on olnud,“ sõnas Aas.

Üldiselt tuleb Aasa kinnitusel kulude kasv suuresti just investeeringutest, kuivõrd investeerimistegevuseks eri valdkondades on 2017. aasta eelarve eelnõus ette nähtud kokku üle 166 miljoni euro. „Järgmise aasta eelarve eelnõus on investeeringute osas esikohale seatud hariduse edendamine ning ühistranspordi ja teedevõrgu arendamine,“ ütles Aas.

Tänavaehitus

Seotud lood:

„Järgmisel aastal investeerime rohkem kui tavaliselt, mh võtame käsile mitu mahukat välisrahastusega tee-ehitust – Haabersti ristmiku, Reidi tee ja Gonsiori tänava, samuti õige mitu kergliiklusteed. Väga palju investeerime ka ühistransporti – plaanime soetada uusi busse ja ka trammiparki värskendada,“ lausus Aas.

Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks on kavandatakse ligi 52 miljonit eurot (täpsemalt 51 773 180 eurot), sh välisrahastusega teede ja tänavate rekonstrueerimiseks 25 miljonit eurot. Hooldusremondile kulub kaheksa miljonit, nii et teeremondile kokku umbes 60 miljonit eurot.

Teede ja tänavate valdkonnas pööratakse enam tähelepanu väiksemate tänavate puhastusele ja teeäärse haljastuse hooldusele. Jätkatakse ka kvartalisiseste teede remonttöödega linnaosades. Linnaplaneerimise valdkonnas on eelistuseks Tallinna mereäärse piirkonna areng ning selle järk-järguline muutmine kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses kasutuses olevaks linnaruumiks.

Ühistransporti investeeritakse 25 miljonit eurot: nimelt antakse Tallinna linnatranspordi aktsiaseltsile sihtotstarbelist investeerimistoetust kokku summas 25 miljonit eurot. Toetuse abil soetatakse 50 uut autobussi, rekonstrueeritakse kümme trammi ja alustatakse retrotrammide rekonstrueerimist, lõpetatakse Kopli depoo rekonstrueerimine ja jätkatakse ühistranspordipeatustesse infotabloode paigaldamist.

Haridus

Aasa sõnul näeb eelarve eelnõu ette ka mitme kooli ja lasteaia remondi ja ühe uue lasteaia ehituse. Järgmisel aastal valmib ka Lasnamäele rajatav Õpetajate Kodu, kuhu saavad soodsa eluaseme kooliõpetajad ja lasteaiakasvatajad.

Hariduse valdkonna investeeringuteks on kavandatud kokku ligi 30 miljonit (täpsemalt 29 762 583) eurot, mis on 80,7 protsenti enam kui 2016. aastal. Välisrahastuse toel on plaanis rekonstrueerida Pihlaka tn 10 hoone, kus avatakse Lasteaia Kraavikrõll sõimemaja. Samuti rekonstrueeritakse lasteaiaks Koidula tn 23 asuv hoone. Kakumäel Veerise tänaval valmib uus lasteaiahoone ja alustatakse Pirita-Kose lasteaia juurdeehitusega. Renoveeritakse Läänemere tee 31 ja Vana-Kalamaja tn 9 asuvad koolihooned ning terviklikult renoveeritakse Pääsküla gümnaasium, samuti alustatakse Talllinna prantsuse lütseumi võimlahoone ehitusega.

„Märkimisväärselt paranevad ka sportimisvõimalused – lõpule jõuab Kalevi spordihalli rekonstrueerimine ja valmib Põhja-Tallinna spordikeskus,“ ütles Aas. „Koostöös erasektoriga hakkame Lasnamäele staadioni, Mustamäele ujula ja saunaga spordikompleksi ning Õismäele pallimänguhalli rajama.“

Kultuur

Kultuurivaldkonnas võetakse ette Hobuveski ja Mustpeade maja restaureerimine, lauluväljaku parendamine ja Mustamäe kultuurikeskuse Kaja laiendamine. Valmib Nõmme Maja – endisse koolimajja saavad uued ruumid Nõmme Linnaosa Valitsus ja teised Nõmme huviringid ja teenusepakkujad.

Tallinna linnahallist rääkides ütles Aas, et selle hoone jaoks on uue aasta eelarves kolm miljonit eurot. „Lõppemas on linnahalli projekteerimise lähteülesande koostamine, kui see on tehtud, siis saab välja kuulutada projekteerimishanke,“ selgitas Aas.

Elamumajanduse investeeringuteks kavandatakse 4,6 miljonit eurot, mh alustatakse Paljassaare tee 37 asuva ühiselamu tüüpi elamu renoveerimist ning koostatakse Sõpruse pst 5 hoone renoveerimistööde projekt.

Palgatõusud

Linnaeelarvest palka saavate haridusasutuste juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgad kasvavad järgmise aasta 1. septembrist kuni 4,3 protsendi võrra. Õpetajate alampalk tõuseb Tallinnas 958 eurolt tuhandele eurole.

Ka kultuurivaldkonnas on tuleva aasta prioriteediks töötasude ühtlustamine linna erinevates kultuuriasutustes. Kõigi linna noorsootöötajate palgavahendeid suurenevad jaanuarist 6 protsendi võrra, alates veebruarist tõstetakse linna lastekaitsetöötajate palkasid kuni 1250 euroni ja alates aprillist ühtlustatakse linna sotsiaalhoolekandeasutuste töötajate palkasid, tagades palgavahendite 4-protsendilise kasvu.

Laen

2017. aastal on kavas investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid summas kuni 50 miljonit eurot. Seoses asjaoluga, et Euroopa Liidu uue eelarveperioodi välisprojektide elluviimise kõrgpunkt langeb 2017. aastale, linna netovõlakoormus seoses välisrahastusega investeerimisprojektide omafinantseeringu tagamisega küll kasvab, ent jääb 2017. aasta lõpuks siiski kindlalt seadusega lubatud 60 protsendi piiresse, kinnitas Aas.

Eelarve eelnõu saadetakse linnaosade halduskogudele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning seejärel volikogule vastu võtmiseks. Plaani järgi on eelarve eelnõu esimene arutelu linnavolikogus 1. detsembril, teine 14. ja kolmas 15. detsembril. „Enne jõule peaks kolmas lugemine läbi olema,“ sõnas Aas ja nentis, et kombeks on eelarve enne uut aastat vastu võtta.