Tallinna linnavalitsus esitas volikogule teenetemärgi kandidaadid

 (12)
Adik Levin
Nii Eestis kui välismaal vastsündinute arstiabi humaanse ideoloogia rajamise eest pälvib sel aastal teenetemärgi Adik LevinFoto: Karin Kaljuläte

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule Tallinna teenetemärgi andmise otsuse eelnõu, mille kohaselt pälvib linnale osutatud eriliste teenete eest tänavu teenetemärgi 28 isikut.

Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt pälvib Raivo Allev teenetemärgi pühendunud töö ja suure panuse eest Tallinna sotsiaalhoolekande arengusse; Heino-Enn Arpo kauaaegse pühendunud kirurgi- ja teadustöö eest Tallinna haiglates; Juhan Hindov Tallinna linna pressiteenistuse arendamise ja linnaosade juhtimise täiustamise eest.

Kaie Holm pälvib teenetemärgi suure panuse eest raamatukogunduse arendamisel ning Tallinna Keskraamatukogu pikaaegse ja eduka juhtimise eest; Aadu Jõgiaas teenete eest Eesti iseseisvumise taastamisel ja Eesti lähiajaloo talletamisel; Peeter Järvelaid pikaajalise ja pühendunud tegevuse eest baltisakslaste väljarändamise õigusajaloolisel analüüsimisel, Jaan Poska mälestuse jäädvustamisel ning Eesti omariikluse ajaloo tutvustamisel kodu- ja välismaal;
Anvar Kima Tallinna korteriühistuliikumise aktiivse ja vastutustundliku edendamise eest ning Vello Kink Tallinna tänavate puhastuse pikaajalise korraldamise eest.

Silmapaistvate teenete eest Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku arendamisel rahvusvaheliselt hinnatud tasemele ning silmakirurgia kaasajastamise eest pälvib teenetemärgi Artur Klett, nii Eestis kui välismaal vastsündinute arstiabi humaanse ideoloogia rajamise eest pälvib teenetemärgi Adik Levin.

Seotud lood:

Rein Ottoson pälvib teenetemärgi väljapaistvate saavutuste eest sportlaste treenimisel ja purjespordi edendamisel; Alo Lõoke suure panuse eest Tallinna terviseradade rajamisel ja tallinlaste üleüldise liikuvuse parandamisel; Maido Saar silmapaistvate teenete eest tantsupidude pealavastajana ning sadade Tallinna rahvatantsijate koolitajana; Jaan Talts silmapaistvate tulemuste eest Eesti esindamisel ja tõstmise arendamisel; Helgi Sallo suure panuse eest Tallinna kultuuriellu ning Mare Väljataga pikaajalise ja viljaka tegevuse eest Tallinna muusikaelu edendamisel.

Ingrid Laas pälvib teenetemärgi pikaajalise ja pühendunud panuse eest linna erinevate valdkondade arengusse; Elsa Laasi pikaajalise ja silmapaistva tegevuse eest koolieelse lasteasutuse juhtimisel; Heili Luik Tallinna linna välissuhete ja protokollilise tegevuse pikaajalise ja sisuka edendamise eest ning Agu Möldre pühendunud töö eest Eesti ülesehitamisel, millest 39 aastat on osalenud Tallinna ilme muutmisel.

Sergei Nikonov pälvib linna kõrge tunnustuse pühendunud töö eest Tallinna korteriühistute tegevuse edendamisel; Jaan Paas silmapaistva tegevuse eest uuendusmeelse koolijuhina infotehnoloogia, spordi ja meeskonnatöö alal; Vjatšeslav Prussakov pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Tallinna Linnavolikogu ja Lasnamäe halduskogu liikmena; Mari Roots pühendunud töö eest Tallinna avalike teenuste paindlikumaks kasutamiseks loodud infosüsteemide arendamisel; Liivi Sagara kauni eesti keele hoidmise ja hariduselu edendamise eest; Veera Staniševskaja suure panuse eest Tallinna kunstiellu ning kohaliku vene kultuuri rikastamisel; Aleksei Semjonov pikaajalise aktiivse töö eest Eesti sotsioloogi ja õiguskaitsjana ning Elmar-Johannes Truu pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Tallinna Linnavolikogu liikme ja Lasnamäe halduskogu esimehena.

Tallinna teenetemärke on antud alates 1995. aastast, seni on teenetemärgi pälvinud 314 isikut.