Tallinna Liiva kalmistu kabeli taastamine läheb maksma üle 200 000 euro

 (26)
Liiva kalmistu põlenud kabel 3.12.2018
Liiva kalmistu põlenud kabel 3. detsembrilFoto: Andres Putting

Tallinna linnavalitsus arutab homsel istungil korralduse eelnõu, mille kohaselt eraldatakse linnavalitsuse reservfondist Tallinna keskkonnaametile 213 868 eurot Liiva kalmistu kabeli põlengujärgsete projekteerimis- ja ehitustööde tegemiseks.

Liiva kalmistu kabelihoones toimus 2. detsembril tulekahju, mille käigus sai kabelihoone suuri kahjustusi. Tallinna linnavalitsuse eraldas 12. detsembril Liiva kalmistu kabeli avariitööde teostamiseks 17 685 eurot. Avariitööd, milleks oli põlenud konstruktsioonide lammutamine, kabelihoone koristamine ja pesemine, elektrisüsteemi kontrollimine ja kabelile ajutise katuse paigaldamine, tehti detsembris.

Tallinna Linnavaraamet on planeerinud veebruaris korraldada Liiva kalmistu kabelihoone projekteerimise riigihanke ja ehitusprojekt koos muinsuskaitse eritingimustega peaks valmima märtsis. Aprillis on Tallinna linnavaraamet planeerinud korraldada Liiva kalmistu kabelihoone ehitustööde riigihanke ja ehitustööd peaksid kestma maist juulini.

Tallinna linnavaraameti kalkulatsiooni kohaselt on Liiva kalmistu kabelihoone projekteerimis- ja ehitustööde maksumus 213 868 eurot käibemaksuta, sest Tallinna Kalmistutel on õigus sisendkäibemaks 100 protsendi ulatuses maha arvata.

Kuivõrd tulekahju toimus kabelihoones 2. detsembril, oli Tallinna linna selle aasta eelarve selleks ajaks juba koostatud ning seetõttu ei olnud võimalik kabelihoone projekteerimis- ja ehitustööde kulu ette näha ja selle aasta eelarvesse planeerida.