Tallinna ligipääsetavuse info koondub ühte internetikeskkonda

 (1)
Tallinn algatas projekti, mis koondab linna ligipääsetavuse info ühte netikeskkonda.
Tallinn algatas projekti, mis koondab linna ligipääsetavuse info ühte netikeskkonda.Foto: Priit Mürk

Tallinn osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi projektis, mille eesmärk on koguda linna ligipääsetavuse informatsioon ühte netikeskkonda, kus see oleks kasutajale kiirelt kättesaadav.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on projektiga loodav infosüsteem väga vajalik, sest ühist ligipääsetavust kajastavat andmebaasi elanikele ei ole. Loodavast infosüsteemist leiab teavet nii erinevate riigiametite- ja tervishoiuasutuste ligipääsetavuse kui ka aktiivsete liikumisvõimaluste kohta, näiteks infot ratastooliga läbitavatest matkaradadest.

"Infosüsteemi loomine toetab puuetega inimeste toimetulekut ja aktiivsust ning on suureks abiks neile, kes tulenevalt ajutisest tervisehäirest vms võivad vajada oma igapäevaseks toimetulekuks ligipääsetavuse alast infot," sõnas Beškina.

Loodav infosüsteem peaks võimaldama planeerida kaardirakenduses ligipääsetavat teekonda väli- ja sisetingimustes, mis võiks olla kasutajale ka virtuaalselt nähtav. Infosüsteemis avaldatakse infot üldkasutatavate ehitiste ja liikumisteede ligipääsetavuse kohta objekti põhiselt. Ühtlasi luuakse võimalus anda tagasisidet liikumispiirangutest ja takistustest.

Ligipääsetavuse infosüsteem hakkab olema töövahend ligipääsetavuse hindamise ja analüüsimise jaoks. Lisaks saab süsteemis levitada ka ligipääsetavuse alaseid juhendeid ja infomaterjale, mis aitavad tõsta ehitiste arendajate, projekteerijate, sisedisainerite, ehitajate jt sellealaseid teadmisi.

Seotud lood:

Enne uue infosüsteemi loomise projekti käivitamist viidi läbi eeluuring, kus osalesid erinevate sihtgruppide esindajad, näiteks Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Pimedate liit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, Käo Tugikeskus, Tallinna Vaimse Tervise keskus jt.

Ligipääsetavuse infosüsteemi sihtrühm on enam kui 45 000 tallinlast. Kui projekt on edukas, siis saab süsteemi laiendada ka teistesse kohalikesse omavalitsustesse.

Projekti kogueelarve on 333 600 eurot, millest välistoetus on 283 560 eurot ning Tallinna linna omafinantseering kokku 50 040 eurot. Projekti hoidjaks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.