Tallinna lasteaedades tutvustatakse mudilastele putukaid

 (5)
Tallinna lasteaedades tutvustatakse mudilastele putukaid
Tallinna Keskkonnaamet

Juba teist aastat peetakse Tallinna lasteaedades putukaprogrammi. Tallinna keskkonnaameti tellimusel mullu alguse saanud projekt on laste seas väga populaarne.

Programmi eesmärgiks on tutvustada lastele putukaid ja teisi selgrootuid, selgitada nende rolli looduses, tutvustada erinevaid elupaiku, nende pidamistingimusi koduses keskkonnas ja anda juhiseid nende hoolduseks.

Paljudes väikelastega peredes on arutluse all lemmiklooma võtmine, kuna enamik lapsi ihkab endale kutsikat või kassipoega. Tallinna Keskkonnaamet soovib tutvustada lastele ka teisi loomi, kes sobivad lemmikloomadeks.

Pisiloomade, putukate ja näiteks tigude pidamine ja hooldamine on jõukohane ka koolieelikutele. Seetõttu õpetab nende eest hoolitsemine lastele tihti rohkem vajalikke oskusi kui näiteks kutsikaga mängimine, kellega jalutamas käivad ikka lapsevanemad. Lisaks sellele aitab putukaprogramm ennetada linnalaste kaugenemist loodusest ning hirmu putukate ja teiste selgrootute ees. Vahetu kokkupuude loomaga aitab arendada empaatiat ja austust elusolendite vastu, mõista ökosüsteemide toimimist ja iga olendi rolli selle toimimises.

Putukaprogramm on aidanud nii mõnelgi lapsel ja õpetajal üle saada oma putukahirmust. Putukatundide läbi viija Mattias Turovski kirjeldab sügisest kogemust nii: „Nii lapsed kui ka rühmaõpetajad ja lasteaedade muu personal on andnud kohapeal head tagasisidet. Elusate putukate, tuhatjalgade ning hiidtigude nägemine ja nendega (rangelt vabatahtlik!) otsesesse kontakti astumine programmi raames on lasteaialastel võimaldanud hakata loomadesse kui indiviididesse, on aidanud lahti mõtestada erinevate loomade rolli looduses, looduse mitmekesisust ning vastastikseoseid.

Programmi juurde kuuluv slaidiesitlus loomade elupaikadest, eluviisidest ja eripäradest elavdas programmi ning paljud lapsed hakkasid pisiloomadesse suhtuma uue austuse ja mõistmisega. Eriti suur rõõm on tõdeda, et lisaks lastele, kelle osas jäi programmist valdavalt väga positiivne kogemus, tundus ka rühmaõpetajate kontakt putukate, tuhatjalgade ning tigudega olema hariv, hoiakuid ja suhtumisi muutev ning silmi avav kogemus.“

Kõigile lasteaiarühmadele jagati ka Tallinna Keskkonnaameti, Eestimaa Loomakaitse Liidu ja Nõmme Loodusmaja koostatud infovoldikud „Loomasõbra meelespea“, mille lapsed hiljem rühmades koos õpetajatega läbi töötasid. „Loomasõbra meelespea“ tutvustab lastele arusaavas vormis erinevate lemmikloomade vajadusi, nõudeid nende pidamiseks ning jagab juhiseid, kuidas ennetada soovimatute loomade teket ja kuidas toimida, kui kohtad hulkuvat looma.

Putukaprogrammi on välja töötanud MTÜ Zoosemu koostöös Tallinna Loomaaiaga ning putukatunde viib läbi Mattias Turovski. Putukad viiakse koos terraariumidega lasteaedadesse kohale ning kogu programm on lasteaiale tasuta. 2018 kevadel toimub kümnes Tallinna lasteaias 35 putukatundi.