Tallinna koolides algab õpilaste vastuvõtt


koolialgus
koolialgusFoto: Andres Putting

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna haridusametile esitada 1.-15. märtsini, ülelinnalise vastuvõtuga koolides algab õpilaste vastuvõtt aga juba jaanuaris või veebruaris.

Kõikidele Tallinna lastele on kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses koolis, kuid soovi korral saab kandideerida ka mitteelukohajärgsetesse ehk ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse, kus esimesed klassid komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra alusel veebruarikuu jooksul.

Need koolid on Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool ja Vanalinna Hariduskolleegium (VHK). Prantsuse lütseumis, VHK-s ja Tõnismäe reaalkoolis on avalduste vastuvõtt juba alanud.

Üks ülelinnalise vastuvõtuga klass komplekteeritakse Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ja Tallinna Pae Gümnaasiumis.

Erivajadustega laste koolides – Lasnamäe põhikoolis, Ristiku põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Laagna lasteaed-põhikoolis, Tondi põhikoolis ja Õismäe koolis – saab õppima asuda Innove Rajaleidja Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

1.-15. märtsini saavad vanemad esitada haridusametile taotluse esimesse klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks. Täpsemat infot vastuvõtu korra ja tähtaegade kohta saab kõigi nimetatud koolide ja haridusameti kodulehelt.

Rahvastikuregistri andmetel on Tallinnas tänavu ligikaudu 5100 kooliikka jõudnud last, kellest linnakoolide esimesse klassi astub hinnanguliselt kuni 4500.