Tallinna kesklinnas on suvel korda hoidmas abipolitseinikud

 (17)
Tallinna kesklinnas on suvel korda hoidmas abipolitseinikud
Foto: Andres Putting

Täna sõlmisid Tallinna Kesklinna valitsus ja Põhja prefektuur koostöökokkuleppe, millega nähakse ette ühine tegevus käesoleva aasta 27. aprillist kuni 9. septembrini Tallinna Kesklinna haldusterritooriumil avaliku korra tagamisel ning süütegude ennetamisel, ärahoidmisel ja tõkestamisel.

Kesklinna vanema Mihhail Korbi sõnul nähakse leppega ette abipolitseinike tegevuse operatiivne juhtimine ja jalgsipatrullide paigutamine Kesklinna haldusterritooriumil, lähtudes kuritegevuse analüüsist ja arvestades linnaosa valitsuse ettepanekuid, vahendas Raepress Kesklinna valitsust.

„Politsei on jätkuvalt valmis tagama kesklinnas avalikku korda ning nii linnakodanike kui meie külaliste turvalisust,“ ütles Kesklinna politseijaoskonna juht Valter Pärn. „Eriti tervitatav on linnakodanike aktiivne panustamine abipolitseinikena oma kodukoha turvatunde tõstmisse.“

Abipolitseinik on vastavalt seadusele inimene, kes vabatahtlikult ja oma vabast ajast osaleb politsei tegevuses. Abipolitseiniku pädevuses on politsei abistamine avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel, samuti politsei abistamine liiklusturvalisuse tagamisel ja liiklusjärelvalve teostamisel.

Politseilise ülesande täitmisel on abipolitseinikul palju politseiametnikuga sarnaseid õiguseid. Abipolitseinik võib isikuid küsitleda, nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, kontrollida alkoholijoovet, peatada sõidukeid, isikuid kinni pidada, siseneda ja läbi vaadata valdusi, rakendada mitmeid muid meetmeid ja kasutada vahetut sundi.

Seotud lood:

Turvalisuse valdkonda kureeriva vanema asetäitja Reena Tolmiku sõnul on vabatahtlikku tööd tegevad abipolitseinikud olnud turvalisuse tagamisel nii politseile kui linnale juba aastaid tänuväärseks abiks. „Abipolitseinikud osalevad politseioperatsioonides, patrullivad kesklinna tänavatel ja parkides keskmiselt 13 000 tundi aastas,“ lisas Tolmik.

Kesklinna valitsus tunnustab leppejärgses koostöös silmapaistvalt osalenud abipolitseinikke rahaliste või esemeliste preemiatega. Koostöökokkuleppele kirjutasid alla Tallinna Kesklinna vanem Mihhail Korb ja Põhja prefekt Elmar Vaher.