Tallinna kesklinnas liidetakse kaks lasteaeda


Tallinna kesklinnas liidetakse kaks lasteaeda
Foto: Tanel MeosTallinna linnavolikogu otsustas 1. juuniks liita Tallinna 9. lasteaia Kiisupere lasteaiaga.

Mõlemad lasteaiad paiknevad kesklinna kortermajades: Tallinna 9. lasteaed A. Lauteri tänaval ja Kiisupere lasteaed Gonsiori tänaval. Esimeses töötab kolm lasteaiarühma, mille nimekirjas on 68 last, teises neli rühma, millest kaks on sõime- ja kaks aiarühmad kokku 81 lapsega. Koha ootel on aga 130 last.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et Tallinna kesklinnas on märkimisväärselt suurenenud vajadus sõimekohtade järele ja probleemiks on laste edasiminek sõimest lasteaiarühma. Kahe lasteaia ümberkorraldamine võimaldab jätta ühte olemasolevatest hoonetest kaks sõimerühma ja teise viis lasteaiarühma. Kiisupere lasteaia sõimerühmadest viiakse kolmeaastased lapsed üle praeguse 9. lasteaia aiarühmadesse. See annab Kõlvarti hinnangul lapsevanemale kindlustunde, et lapsele on pärast sõimeiga tagatud sujuv üleminek lasteaiarühma.

Tallinna 9. lasteaia tegevus lõpetatakse 1. juuniks 2015 ja lasteasutuse nimeks jääb Tallinna Kiisupere lasteaed. Mõlema lasteasutuse hoolekogu on kavatsetavast ümberkorraldusest teavitatud. Töötajad peale ühe lasteaia direktori jätkavad oma tööd.