Tallinna-Helsingi tunneli tasuvusuuringud algavad juba sel kuul

 (6)
Tallinn-Helsingi laevaliikluse taasavamise 50. juubel
Praegu minnakseTallinnast Helsingisse ja vastupidi enamasti laevagaFoto: Hendrik Osula

Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvusuuringu ning tehnilise lahenduse analüüsi konsultandid on selgunud. Uuringuid, mille käigus selguvad merealuse raudteetunneli maksumus, tasuvusaeg ja võimalik tehniline lahendus, algavad juba sel kuul.

Eelmise aasta teises pooles kuulutati välja kaks hanget – tunneli tasuvuse ja mõjuanalüüsi ning samuti tehnilise kontseptsiooni ning majandusliku hinnangu analüüsi teostamiseks, teatas Raepress.

Nüüdseks on hanked edukalt lõppenud ja uuringute tegijad selgunud. Püsiühenduse tasuvust ja laiemat mõjuanalüüsi asub teostama konsortsium koosseisus Ramboll Finland, Sito OY, Strafica, Urban Research TA, Pöyry Finland ja Skepast ja Puhkim. Konsortsium selgitab, kas raudteetunneli rajamine on põhjendatud või peaksime ka pikemas perspektiivis keskenduma laevaliiklusele ja Tallinna-Helsingi sadamate arendamisele.

Mõlema stsenaariumi kohta valmib tasuvusarvestus ja laiem mõjuanalüüs. Uuringu käigus tehakse põhjalik taustaanalüüs, uuritakse rajatava püsiühenduse mõju nii Eesti, Soome kui ka kogu Euroopa majandusele, demograafilistele arengutele, samuti sotsiaalsetele, regionaalsetele ning majanduslikele väljavaadetele mõlemas riigis. Teostatakse ka traditsiooniline tasuvusanalüüs ja antakse hinnang reisi- ning kaubamahtudele. Uuringus keskendutakse ka olemasolevale laevaliiklusele ning ühendustele sadamatega nii Tallinnas kui ka Helsingis.

Seotud lood:

Tehnilise kontseptsiooni ja majandusliku hinnangu uuringu viib läbi konsortsium koosseisus Sweco, WSP, Hendrikson ja Ko ning Šveitsi Amberg Engineering, kes on olnud seotud Gotthardi ja Brenner tunnelite projekteerimistega. Valmiv uuring keskendub veealuse raudteetunneli tehnilisele ning majanduslikule teostatavusele.

Konsultantide abil selgitatakse välja tunneli võimalik trassivariant, samuti peatuste ja depoode asukohad, samuti teostatakse riski- ja turvaanalüüs, hinnatakse tunneli mõju keskkonnale, vaadeldakse võimalusi tunneli sidumiseks ühistranspordivõrku ja mõju linnaruumile. Uuring annab väärt infot ka tunneli ning rongitranspordi haldus- ka hoolduskulude osas.

Varem teostatud tasuvusuuringu eeluuring on leitav aadressil http://harju.maavalitsus.ee/talsinkifix