Tallinna Heleni kool saab tuleval aastal renoveeritud


untitled (6 of 8)
Tallinna Heleni kool 2012. aastal

Tallinna linnal on kavas Heleni kooli renoveerimiseks sel aastal alustada projekteerimistöödega ning lõpetada koolihoone renoveerimine järgmisel aastal.

Linnapea Taavi Aasa sõnul on Tallinna viiest erivajadustega laste koolist kaks juba remonditud, veel kaks – Tondi põhikool ja Lasnamäe põhikool – saavad remonditud järgmise kolme aasta jooksul, ning täna otsustati alustada ka viienda – Heleni kooli renoveerimistööde ettevalmistamisega. „Kuna Saksa gümnaasiumi rekonstrueerimise hange kujunes planeeritust odavamaks, saame suunata sealt ressursid Heleni kooli renoveerimistöödeks,“ täpsustas Aas. „Selleks eraldame 200 000 eurot, et saaksime alustada projekteerimistöödega.“

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev lisas, et õpilaste arengupotentsiaali ja erivajadusi arvestades tuleb neile luua turvaline, kaasaegne ja kooli sihtrühmade erivajadusi arvestav keskkond. „Selleks soovime käesoleval aastal tellida ehitusprojekti ja võimalusel alustada veel tänavu ka ehitustöödega, millega loodame ühele poole saada tuleval aastal,“ märkis Belobrovtsev.

Tallinna Heleni kool (aastani 2005 Tallinna kurtide kool) on kurtide laste vanemate initsiatiivil 1994. aastal loodud munitsipaalkool, kus õpetatakse meele- ja kõnepuudega lapsi (kuulmispuue, nägemispuue, liitpuue, pimekurdid, kõnepuue) lasteaiast gümnaasiumini. Tallinna Heleni kooli on kaasajastatud mitmes etapis, praeguseks on koolihoone renoveeritud osaliselt. Hetkel on renoveerimata kaks õppekorpust, aknad, fassaad, osaliselt tehnosõlmed, sealhulgas ventilatsioon.