Tallinna eelarve läks viimasele lugemisele

 (5)
Tallinna linnavolikogu
ETA FOTO

Tallinna volikogu jõudis varahommikuks läbi hääletada 2008. aasta linnaeelarve teiseks lugemiseks tehtud parandusettepanekud ja saatis eelnõu viimasele lugemisele.

2008. aasta linnaeelarve on tänavusega võrreldes kavandatud 11,65 protsenti mahukam, küündides 7,7 miljardi kroonini.

Eelarve eelnõu teiseks lugemiseks oli laekunud linnavolinikelt 117 parandusettepanekut, mis linnapea Edgar Savisaare sõnul said linnavalitsuse poolt hoolsalt läbi vaadatud, teatas volikogu pressiesindaja Delfile.

Toetada otsustas linnavalitsus opositsiooni ettepanekutest kolme: eraldada Toomkiriku restaureerimise jätkamiseks 1,5 miljonit krooni, Eesti Koolispordi Liidu toetamiseks 1 miljon ja õpilasmaleva tegevuse toetamiseks 150 000 krooni. Need täiendused leidsid ka volikogu toetuse, millega eelarve esialgselt kavandatud maht suurenes kokku 2,65 miljoni krooni võrra.

Linnapea Edgar Savisaar tõi esile valdkonnad, mida eelarve kavandamisel on olulisemaks peetud. Need on inimestele paremate elamistingimuste võimaldamise nimel munitsipaalehituse jätkamine ja programmi “5000 eluaset Tallinnasse” lõpuleviimine.

Tähtsaks loeb linnavõim investeeringuid koolidesse ja koolieelsetesse lasteasutustesse, lasteaiakohtade arvu suurendamist ja kõigile soovijatele lasteaiakoha tagamist.

Jätkub ühistranspordi eelisarendamine; ostetakse 25 uut autobussi ja seitse trollibussi, käivituvad „Pargi ja reisi” süsteemi uued suunad Peterburi tee ja Haabersti kandis. Vee- ja kanalisatsioonivõrgu ehitamiseks on kavandatud tänavuse 170 miljoni asemel 300 miljonit krooni. Teedeehituseks kavandatakse üle 500 miljoni krooni, pöörates senisest suuremat tähelepanu kvartalisiseste teede remondile. Investeeringud moodustavad linnaeelarve kulutustest kokku üle 20 protsendi.

Kavas on mitmeid palgatõuse: haridus-, noorsoo- ja sporditöötajate palk kasvab 20, kultuuritöötajatel ning sotsiaal- ja hoolekandetöötajatel 15 ning avaliku teenistuse töötajatel ligikaudu 17 protsenti.

Jätkuvalt toetatakse vähekindlustatud inimesi. Eakatele inimestele ja puuetega lastele hinnatõusu kompenseerimiseks makstava toetuse määr kasvab 700 kroonilt 850 kroonile, vähekindlustatud laste toimetulekutoetuse piirmäära suurendatakse 1200 kroonilt 2000 kroonile ning retseptiravimite ja vaktsineerimise hüvitamise piirmäära 2000 kroonilt 2500 kroonile. Plaanis on jätkata Iru hooldekodu renoveerimist, kogu kompleksi uuendamisega jõutakse lõpule 2009. aastal.

Kultuuriobjektidest on eelarvekavas prioriteet Linnateatri uue hoone projekteerimisel ja ehituse alustamisel, kuid plaanis on renoveerida ka lauluväljak, Vene Kultuurikeskus, loomaaed, samuti Lindakivi ja Salme kultuurikeskused . Ettevõtluse arendamiseks võetakse ette Lasnamäe tööstuspargi teise järgu ja loomeinkubaatori rajamine.

Linnavolikogu jätkab eelarvekava menetlemist nädala pärast toimuval erakorralisel istungil. Parandusettepanekuid saavad fraktsioonid esitada 17. detsembri keskpäevani.

Tänase teise lugemise lõpetas volikogu veidi pärast kella 4 varahommikul, kui hääletamiseks oli saali jäänud 29 Keskerakonna fraktsiooni liiget ja 9 opositsioonipoliitikut.