Tallinn ühineb pealinnade liiduga


Tallinna vanalinn
Lehtikuva/Scanpix

Linnavolikogu kiitis neljapäeval heaks otsuse Tallinna liitumisest Euroopa Liidu Pealinnade Liiduga (UCEU).

UCEU liikmeks olek võimaldab Raepressi teatel teadvustada Tallinna EL-i liikmesriigi pealinnana ja tutvustada meie koostööpotentsiaali ning luua kõrgetasemelisi kontakte EL-i pealinnade poliitikute ja ametnike vahel.

Tallinna juhtide hinnangul saab UCEU liikmena vahetada paremini kogemusi ja saada informatsiooni linna arengut puudutavates küsimustes, olla kursis linnade arengusuundade ja poliitikatega erinevates linnaelu valdkondades ning teadvustada pealinnadele olulisi probleeme Euroopa Liidus.

UCEU kutsub liituvate riikide pealinnu organisatsiooniga ühinema käesoleva aasta novembri lõpus peaassambleel, kuigi kümne uue riigi liitumine EL-iga saab formaalselt teoks alles järgmise aasta 1. maist.

See võimaldab järgmise aasta algusest täisliikmena organisatsiooni töösse lülituda. Seni on Tallinn osalenud organisatsiooni töös vaatlejana.

Tallinn seab UCUE liikmena üheks oma eesmärgiks algatada tihedam koostöö UCUE ning EL-i liikmesriikide pealinnade esinduste võrgustiku vahel Brüsselis, et saada poliitilist toetust EL-i liikmesriikide pealinnade huvide kaitseks.

Euroopa Liidu Pealinnade Liit (Union of the Capitals of the European Union) on liikmesriikide pealinnu ühendav rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon, kuhu kuuluvad kõik 15 tänase EL-i liikmesriigi pealinna. UCEU lõid 1961. aastal Amsterdami, Bonni, Brüsseli, Luxemburgi, Pariisi ja Rooma linnapea.

Organisatsioon loob ja hoiab Euroopa Liidu pealinnade vahel poliitilisi, administratiiv- ja ametnikevahelisi sidemeid, mõjutab Euroopa pealinnu puudutavat EL-i linnapoliitikat ning vahetab kogemusi ja teavet erinevates linnaelu valdkondades.