Tallinn toetab 52 uue sotsiaalse töökoha loomist

 (20)
Tallinn toetab 52 uue sotsiaalse töökoha loomist
Foto: Andres Putting

Tallinna ettevõtlusamet rahastab sotsiaalsete töökohtade loomisel nelja ettevõtet, kes loovad kokku 52 uut töökohta. Toetuse summa kokku on 3,4 miljonit krooni, mille hulgas on ka töötasud 2,6 miljoni krooni ulatuses.

Ettevõtlusametile esitasid neli ettevõtet taotluse sotsiaalsete töökohtade loomise toetuseks, mis kõik ka rahuldati — lehtklaasi töötleja W-Glass OÜ, tänavate hooldusfirma Jaaksoni Linnahooldus OÜ, kaubanduseettevõte OG Elektra AS ja kinnisvara korrashoiuga tegelev SOL Eesti OÜ, teatas Raepress.

Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli tunnustab ja ergutab igat ettevõtet, kel majanduslikult raskel ajal siiski töökäsi napib, linna toel ja abil looma uusi sotsiaalseid töökohti.

“Firmades toetatakse ühe loodud sotsiaalse töökoha palgakulusid koos maksudega kuni 5800 krooni ulatuses kuus, ent ettevõtte omafinantseering peab olema vähemalt 1/3 abikõlblikest kulutustest,” selgitas Mutli. “Toetusega saavad ettevõtjad luua sotsiaalseid töökohti registreeritud töötutele, et ennetada majandussurutise ajal pikaajalist tööpuudust ja anda seeläbi ka panus tööhõive parandamisele pealinnas.”

Sotsiaalsete töökohtade loomise toetamise näol on tegemist linna uue toetusmeetmega, mis rakendus tänavu juunis ning mille eesmärgiks on Tallinna linna abipaketi raames töötutele tallinlastele töökohtade loomine. Juunist alates on rahastatud ühtekokku 16 ettevõttes 141 uue sotsiaalse töökoha loomist, kogusummas 8,1 miljonit krooni (sh. töötasud 6 miljonit krooni). Keskmine töölepingu pikkus on ettevõtetes üheksa kuud, keskmiselt loob iga ettevõte juurde üheksa uut töökohta.

Loodavate uute sotsiaalsete töökohtade arv peab olema vähemalt viis. Taotleja peab olema äriühing, mis on tegutsenud vähemalt kaks aastat ja töötajate arv peab olema vähemalt 20. Tööle võetavad töötajad peavad olema rahvastikuregistri järgi Tallinna elanikud vähemalt viimased 12 kuud ja vahetult enne tööle asumist olnud töötuna arvel Töötukassa Tallinna osakonnas.

Tallinna abipaketis raames on selleks aastaks sotsiaalsete töökohtade loomise toetamiseks planeeritud 10 miljonit krooni ning sotsiaalsete töökohtade toetuste taotluste vastuvõtt jätkub.