Tallinn tellis keskerakondlike reklaamide ekspertiisi Priimäelt 2584 euro eest

 (37)
Võidupüha Hundisilmal
Võidupüha tähistmine Hundisilmal 2010Foto: Andres Putting

Tallinna linn tellis TLÜ reklaami ning imagoloogia osakonna dotsent Linnar Priimäelt erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) menetletavate viie reklaami konkureeriva ekspertiisi 2584 euro eest.

Raepressist kinnitati Delfile, et tellija ehk Tallinna linn tasub täitjale töö eest just sellise summa.

Küsimusele, miks telliti ekspertiis Keskerakonnaga tihedalt seotud õppejõult, vastas linna avalike suhete teenistus, et "tegemist on ühiskonnas aktsepteeritud, akadeemilise taustaga selle valdkonna eksperdiga".

Priimägi on varemgi Keskerakonna küsimusi tekitanud reklaamikampaaniaid õigustanud. 2005. aastal arutasid K-kohukese reklaami üle nii valmiskomisjon kui ka tarbijakaitse, kuid Priimägi leidis, et tegemist on piimatoote reklaamiga.

"Heiki Sibul (komisjoni esimees — toim) küsis Priimäelt, kas K-kohukese reklaami puhul on üldse tegemist reklaamiga," meenutas suhtekorraldaja Ivo Rull Õhtulehele koosolekut. "Õppejõud hakkas selgitama ja lõpuks tuli välja, et tegemist vaata et polnudki reklaamiga. Tema argumentidest polnud sisuliselt võimalik aru saada."

Priimägi on ka tihe külaline Keskerakonna valimispidudel ning Edgar Savisaare kodukohas Hundisilmal toimunud erinevatel üritustel.

Tallinna linna tellimusel valmis Tallinna Ülikooli imagoloogia osakonna dotsendil Linnar Priimäel erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) menetletavate viie reklaami konkureeriv ekspertiis.

Seotud lood:

Priiimägi ekspertiis lükkab ümber ERJK väited, et mainitud reklaamide näol on tegu valimisreklaamidega.

Priimägi ekspertiisist ilmneb, et ERJK poolt tellitud ekspertiisakt eksib teaduslikule analüüsile esitatava loogilise korrektsuse nõuete vastu; ei tugine piisavale asjaomasele (reklaamiteoreetilisele) pädevusele; ei põhine koherentsel semiootilisel teoorial; kasutab teaduslikus analüüsis lubamatuid propagandistlikke retoorikavõtteid; asendab objektiivset teaduslikku tõestusjõudu evivad argumendid subjektiivse psühhograafiaga; esitab kasuistlikult kallutatud väiteid.

Priimägi: komisjoni ekspertiis on tellimustöö

"ERJK poolt tellitud ekspertiisakt ei kujuta endast mitte rangeid teaduslikkuse nõudeid järgivat analüüsi, vaid läbinähtavalt kasuistlikku tellimustööd, mille järeldustel puudub õigustatud ja rahuldav põhjendus.

Reklaamiteoreetilises hinnangus leiab ekspertiis, et roheline värv ei ole Eesti Keskerakonna kaubamärk; Põhja-Tallinna linnaosa vapp ei ole käsitatav Priit Kutseri, Karin Tammemäe ja Eesti Keskerakonna kaubamärgina; Tallinna logo ei ole käsitatav ühegi valimistel osaleja isikliku ega kollektiivse kaubamärgina.

Ekspertiisi lõppjäreldus rõhutab, et mitte ükski ERJK poolt menetlusse antud Tallinna linna plakatist või videoklipist ei kujuta endast valimisreklaami.Ekspertiis edastati ERJK esimehele Ardo Ojasalule, riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimehele Ken-Marti Vaherile, riigikontrolör Alar Karisele ja riigiprokurör Norman Aasale".

Klipid, mida uuriti
* Hiiu staadioni avamise plakat Jaanus Mutli, Edgar Savisaare ja Arvo Sarapuuga
* Priit Kutseri plakat
* Karin Tammemäe plakat
* videoklipp Edgar Savisaarega, kes kutsub valima
* videoklipp Edgar Savisaarega, kes kutsub maratonile

Jaanuaris tellis ERJK Tartu Ülikooli teadlastelt eksperdihinnangu nimetatud reklaamide tegelikult tajutava tähenduse hindamiseks. Nii teadlased kui ka reklaamispetsialistid hindasid reklaame valimiskampaania raames tehtud isikureklaamideks.

Toetudes saadud infole, jõudis komisjon järeldusele, et kõigi nimetatud reklaamide puhul oli tegemist KOVide 2013. aasta valimistel registreeritud kandidaatide valimisreklaamiga.