Tallinn suurendas eelarvet 63,3 miljoni võrra

 (36)
Edgar Savisaar
Foto: Andres Putting

Tallinna linnavalitsus kiitis täna toimunud erakorralisel istungil heaks ja esitas volikogule 2008. aasta lisaeelarve, mis kasvatab linnaeelarve mahtu 63,3 miljoni krooni võrra.

“Esimese nelja kuu põhjal võib kindlalt öelda, et laekumised on esialgsest prognoosist suuremad,” ütles linnapea Edgar Savisaar. “Kaupade ja teenuste müügitulu, maksutulu, finantstulu ja muude tulude osas on eelarve täitmine olnud prognoositust parem.”

Tulenevalt linnakassa heast likviidsusest ei ole linnal ka käesoleval eelarveaastal vaja kassalaenu kasutada. Käesoleva aasta lõpuks on prognoosi kohaselt linnakassas tallel enam kui 300 miljonit krooni.

Linna tegevuskulud suurenevad lisaeelarve kohaselt 271,7 miljoni krooni võrra, see kaetakse linnakassa tulude, linna asutuste kaupade ja teenuste müügist teenitavate omatulude, riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate eraldiste ja välisrahastuse arvelt.

Lisaeelarvega suurendatakse kõrgharidusega pedagoogilise personali palgatõusu katteks ette nähtud vahendeid, tagades sellega munitsipaalharidusasutuste töötajatele 22% palgatõusu.

Suureneb ka sporditegevuse toetuste maht, samuti suurendatakse kolimistoetuseks, korteriühistute toetuseks, korteriühistute õuealade heakorrastamiseks ja pensionäride maamaksu tõusu hüvitiseks ette nähtud summasid. Mootorikütuse hinna planeeritust suuremast kasvust tingituna suurenevad ka ühistranspordi liiniveo kulud. Suurendatakse ka vee- ja kanalisatsioonikuludeks, teerajatiste puhastamiseks ja eakate hoolekandeks ettenähtud vahendeid.

Investeeringute osas lisatakse raha Vabaduse väljaku rekonstrueerimiseks, eesmärgiga kiirendada väljaku ümberehitamist. Täpsustusi tehakse ka teiste investeeringuobjektide maksumustes.