Tallinn seab kõrghoonetele reeglid

 (14)
Tallinn
Postimees/Scanpix

Tallinnas on koostamisel dokument, millega määratakse kuhu võib pealinnas kõrghooneid ehitada ja kus neid mingil juhul olla ei tohiks.

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval kinnitada teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ lähteülesande, millega sätestatakse kõrghoonete planeerimise põhimõtted.

“Kõrghoonete paiknemine ja hoonestusalade üldised ehitustingimused on tänaseni kokku leppimata, mistõttu on reguleerimata ka hoonete maksimaalne lubatav kõrgus ning ehitamise tihedus,“ tõdes linnaplaneerimist kureeriv abilinnapea hr. Peep Aaviksoo. “Tegemist on linnale olulise dokumendiga, kuna lisaks kõrguslikule analüüsile käsitletakse ka transpordi probleeme, rahvastiku paiknemist ning majanduslikke aspekte.”

Lähteülesandes toodud nõudeid arvestades koostatakse teemaplaneering, millega määratakse kindlaks kõrghoonete paiknemise võimalikud asukohad ning nende püstitamise keelualad, teatas Delfile Tallinna linnavalitsuse nõunik.

Hoonete kõrguse ja tiheduse määramisel lähtutakse Tallinna vanalinna siluetist ning kesklinna asustustiheduse suurendamise vajalikkusest. Planeering peab arvestama ka linna haljas- ja rohealasid, samuti ümberkaudsete hoonete keskmisi näitajaid.

“Oluline on kehtestada üheselt mõistetavad reeglid nii linnaplaneerijate, linnakodanike kui kinnisvaraarendajate huvide kaitseks,” lisas Aaviksoo.

Kinnitatud lähteülesande alusel koostab säästva arengu ja planeerimise amet teemaplaneeringu.