Tallinn sai Viru tänaval asuvad lillekioskid linna valdusse

 (8)
Tallinn sai Viru tänaval asuvad lillekioskid linna valdusse
Foto: Priit Simson

Harju maakohus otsustas täna rahuldada Tallinna linna hagi AS-i GMP Grupp vastu ning kohustas viimast andma Tallinnas Viru tänaval asuvad lillemüügipaviljonid linna valdusse.

Samas jättis kohus rahuldamata AS GMP Grupp vastuhagi Tallinna linna vastu tahteavalduse andmise tuvastamiseks isikliku kasutusõiguse lepingu pikendamiseks.

Tallinna linna asutus Tallinna Turud majandab kolme universaalturgu (Nõmme turg, Mustamäe turg, Lasnamäe turg) ja Kalaturgu. Linn kavatseb pärast Viru tn 26 kinnistu ülevõtmist AS-i GMP Grupi ebaseaduslikust valdusest anda nn lilleturu majandamine üle Tallinna Turgudele.

Tallinna linn esitas Harju maakohtule möödunud aasta 2. detsembril hagi ASi GMP vastu isikliku kasutusõigusega koormatud kinnistu osa ja sellel asuvate ehitiste valduse väljaandmiseks ja kinnistusraamatust kande kustutamise tahteavalduse asendamiseks.

Lepingu kohaselt andis Tallinna linn AS-le GMP Grupp valdusesse kinnistul paiknevad ehitised – 14 müügikioski ja tehnilise ruumi. Lepingu kohaselt seati isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni 31.10.2011.a., isiklik kasutusõigus kanti ka kinnistusraamatusse.

Kuigi leping lõppes, ei ole GMP Grupp kasutusõigusega koormatud kinnistu osa ja sellel asuvate ehitiste valdust Tallinna linnale üle andnud ning ei ole kandeavaldust kasutusõiguse kustutamiseks esitanud ega andnud nõusolekut kande kustutamiseks.